Nye regler om miljøzoner fra 1. juli 2020

Folketinget har den 7. maj 2019 vedtaget skærpede miljøkrav til lastbiler, busser og varebiler i større byer.

Reglerne betyder, at ældre dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler ikke har adgang til København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg, med mindre de har monteret et partikelfilter. Byerne bestemmer selv, om de vil indføre de skærpede miljøzoner, eller vil nedlægge miljøzonen.

 

For dieseldrevne tunge køretøjer på 3,5 tons eller derover, gælder følgende trinvise regler i miljøzonerne:

 

Fra 1. juli 2020

  • Busser og lastbiler skal være registreret den 1. oktober 2009 eller senere.

Fra 1. juli 2022

  • Busser og lastbiler skal være registreret den 1. januar 2014 eller senere.

Hvis dit køretøj ikke opfylder reglerne, kan du vælge at få eftermonteret et partikelfilter. De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre vil blive udmøntet i en bekendtgørelse. Som under de nuværende miljøzoneregler, vil det fortsat være muligt i særlige tilfælde at få dispensation fra reglerne.

 

For dieseldrevne varebiler gælder følgende trinvise regler i miljøzonerne:

 

Fra 1. juli 2020:

  • Varebiler skal være registreret den 1. januar 2007 eller senere.

Fra 1. juli 2022:

  • Varebiler skal være registreret den 1. januar 2012 eller senere.

Fra 1. juli 2025:

  • Varebiler skal være registreret den 1. september 2016 eller senere.

Vær opmærksom på, at reglerne alene gælder dieseldrevne varebiler, og her gælder, at det både er varebiler på gule og gul/hvide nummerplader (papegøjeplader). Hvis din varebil ikke opfylder reglerne, kan du fortsat få adgang til miljøzonerne ved at få eftermonteret et partikelfilter. De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre vil blive fastsat i en bekendtgørelse.

 

Det vedtagne lovforslag kan læses i dets fulde længde her.