Nye regler om miljøzoner fra 1. juli 2020

Folketinget har den 7. maj 2019 vedtaget skærpede miljøkrav til lastbiler, busser og varebiler i større byer.

OBS! Ny lov i høring d. 16. januar 2020 foreslår at undtage Euro 5- og EEV-tunge køretøjer i forhold til trin 1, se mere på Høringsportalen.


De skærpede miljøkrav (af 7. maj 2019) betyder, at ældre dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler ikke har adgang til København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg, med mindre de har monteret et partikelfilter.

Tunge køretøjer:
For dieseldrevne tunge køretøjer (busser og lastbiler) på 3,5 tons eller derover, gælder følgende trinvise regler for kørsel i miljøzonerne:

Trin 1: Fra 1. juli 2020

 • Busser og lastbiler skal være registreret den 1. oktober 2009 eller senere.
  Ny lov i høring (16. januar 2020) foreslår at undtage Euro 5- og EEV-tunge køretøjer fra dette trin.

Trin 2: Fra 1. juli 2022

 • Busser og lastbiler skal være registreret den 1. januar 2014 eller senere.

Hvis dit køretøj ikke opfylder reglerne, kan du vælge at få eftermonteret et partikelfilter. Som under de nuværende miljøzoneregler, vil det fortsat være muligt i særlige tilfælde at få dispensation fra reglerne.

De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre for lastbiler og busser er fastsat i Bekendtgørelse nr 1059 af 22/10/2019 om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. Jf. § 8 skal monteringen af et effektivt partikelfilter dokumenteres ved en af filterleverandøren underskrevet erklæring jf. bilag 1.

Inden erklæringen forevises i synshallen skal erklæringen indsendes til Miljøstyrelsen på . Miljøstyrelsen tildeler herefter et identifikationsnummer, som ejeren eller brugeren skal påføre erklæringen.

Varebiler:

For dieseldrevne varebiler gælder følgende trinvise regler i miljøzonerne:

Trin 1: Fra 1. juli 2020:

 • Varebiler skal være registreret den 1. januar 2007 eller senere.

Trin 2: Fra 1. juli 2022:

 • Varebiler skal være registreret den 1. januar 2012 eller senere.

Trin 3: Fra 1. juli 2025:

 • Varebiler skal være registreret den 1. september 2016 eller senere.

Vær opmærksom på, at reglerne gælder for alle dieseldrevne varebiler uanset farven på nummerpladen. Hvis din varebil ikke opfylder reglerne, kan du fortsat få adgang til miljøzonerne ved at få eftermonteret et partikelfilter.

De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre for varebiler er fastsat i Bekendtgørelse nr 1059 af 22/10/2019 om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. og Bekendtgørelse 1474 af 21/12/2009 om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter.

Det vedtagne lovforslag kan læses i dets fulde længde her

 

 

Spørgsmål og svar om de nye regler

 

Indtil den 1. juli 2020 skal tunge køretøjer fortsat have et grønt miljøzonemærke i forruden, som reglerne har været hidtil. Fra og med den 1. juli 2020 skal køretøjet imidlertid ikke længere have et fysisk miljøzonemærke i forruden. Ny lov i høring (16. januar 2020) foreslår, at kontrollen fremover baseres på digital aflæsning af nummerplader sammenholdt med oplysninger i Køretøjsregisteret (det såkaldte DMR).

Ja, alle dieselvarebiler omfattes af de nye miljøzoneregler uanset farven på nummerpladen.

Nej, personbiler er ikke omfattet af de nye regler om miljøzoner. Er du ejer af en ældre dieselpersonbil fra 2006 eller før, har du mulighed for at få en forhøjet skrotningspræmie. Du kan læse mere om skrotningsordningen for ældre dieselbiler her.

Nej, de nye miljøzoneregler omfatter ikke arbejdsmaskiner.

Nej, det er kun de dieseldrevne varebiler, der er omfattet.

De nye miljøzoneregler for dieseldrevne varebiler indfases i tre trin:

 1. Fra og med den 1. juli 2020 skal der på køretøjer være monteret et partikelfilter, medmindre køretøjet er registreret første gang den 1. januar 2007 eller senere.
 2. Fra og med den 1. juli 2022 skal der på køretøjer være monteret et partikelfilter, medmindre køretøjet er registreret første gang den 1. januar 2012 eller senere.
 3. Fra og med den 1. juli 2025 skal der på køretøjer være monteret et partikelfilter, medmindre køretøjet er registreret første gang den 1. september 2016 eller senere.

De nye miljøzoneregler for dieseldrevne lastbiler og busser indfases i to trin:

 1. Fra og med den 1. juli 2020 skal der på køretøjer være monteret et partikelfilter, medmindre køretøjet er registreret første gang den 1. oktober 2009.
 2. Fra og med den 1. juli 2022 skal der på køretøjer være monteret et partikelfilter, medmindre køretøjet er registreret første gang den 1. januar 2014.

En dieseldreven autocamper over 3,5 ton med 9 eller flere sæder inkl. chauffør defineres som en bus og er dermed omfattet.

Køretøjer, der ikke lever op til datokravene om første registreringsdato eller EURO-norm, kan på linje med de gældende regler få adgang til miljøzoner, hvis de har monteret et partikelfilter.

Dieselvarebiler med partikelfilter vil samtidig undgå den årlige partikelfilterafgift.

I København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg, som allerede har etableret miljøzoner, vil de nye skærpede miljøkrav også gælde.

Kommunerne kunne inden 1. juli 2019 vælge at nedlægge deres nuværende miljøzoner. Ingen af kommunerne har dog valgt at gøre dette.

Fra 1. juli 2019 til 1. juli 2020 kan miljøzonen ikke nedlægges. Efter 1. juli 2020 kan en miljøzone kun ophæves, når partikeludledning og filterkrav reelt ingen miljømæssig betydning har.

Ja, i særlige tilfælde vil Miljøstyrelsen fortsat kunne meddele dispensation.

De nærmere regler om dispensationsadgangen, og hvad en dispensationsansøgning skal indeholde, er fastsat i bekendtgørelse nr 1059 af 22/10/2019 om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. efter de samme principper, som i dag gælder for lastbiler og busser. Du kan læse mere om de nuværende regler her.

Nej, men for dieselvarebiler med partikelfilter vil man undgå den årlige partikelfilterafgift.

Den trinvise indfasning skyldes, at de berørte køretøjsejere dermed har mere tid til at indrette sig på de nye krav.

Nej, der er alene fastsat regler om eftermontering af partikelfilter.

Der er en ny lov i høring (16. januar 2020), der foreslår at undtage Euro 5- og EEV-tunge køretøjer i forhold til trin 1.

I lovforslaget foreslås, at lastbiler og busser, der opfylder Euro 5- og EEV-normen, har adgang til miljøzoner uanset, hvornår de blev registreret første gang. Dermed vil alle lastbiler og busser, der opfylder Euro 5- og EEV-normen, have adgang til miljøzonerne i perioden 1. juli 2020 til og med 30. juni 2022. Der foreslås ingen ændring i de krav, der gælder fra 1. juli 2022. Undtagelsen betyder, at der ikke skal søges om dispensation for de nævnte køretøjer frem til 1. juli 2022, såfremt lovforslaget vedtages.