Nye regler om miljøzoner fra 1. juli 2020

Folketinget har den 7. maj 2019 vedtaget skærpede miljøkrav til lastbiler, busser og varebiler i større byer.

Reglerne betyder, at ældre dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler ikke har adgang til København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg, med mindre de har monteret et partikelfilter. Byerne bestemmer selv, om de vil indføre de skærpede miljøzoner, eller vil nedlægge miljøzonen.

 

For dieseldrevne tunge køretøjer på 3,5 tons eller derover, gælder følgende trinvise regler i miljøzonerne:

 

Fra 1. juli 2020

  • Busser og lastbiler skal være registreret den 1. oktober 2009 eller senere.

Fra 1. juli 2022

  • Busser og lastbiler skal være registreret den 1. januar 2014 eller senere.

Hvis dit køretøj ikke opfylder reglerne, kan du vælge at få eftermonteret et partikelfilter. De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre vil blive udmøntet i en bekendtgørelse. Som under de nuværende miljøzoneregler, vil det fortsat være muligt i særlige tilfælde at få dispensation fra reglerne.

 

For dieseldrevne varebiler gælder følgende trinvise regler i miljøzonerne:

 

Fra 1. juli 2020:

  • Varebiler skal være registreret den 1. januar 2007 eller senere.

Fra 1. juli 2022:

  • Varebiler skal være registreret den 1. januar 2012 eller senere.

Fra 1. juli 2025:

  • Varebiler skal være registreret den 1. september 2016 eller senere.

Vær opmærksom på, at reglerne alene gælder dieseldrevne varebiler, og at det gælder for alle dieseldrevne varebiler uanset farven på nummerpladen. Hvis din varebil ikke opfylder reglerne, kan du fortsat få adgang til miljøzonerne ved at få eftermonteret et partikelfilter. De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre er fastsat i Bekendtgørelse om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.

 Det vedtagne lovforslag kan læses i dets fulde længde her

 

 

Spørgsmål og svar om de nye regler

Indtil den 1. juli 2020 skal tunge køretøjer fortsat have et grønt miljøzonemærke i forruden, som reglerne har været hidtil. Fra og med den 1. juli 2020 skal køretøjet imidlertid ikke længere have et fysisk miljøzonemærke i forruden. For at stramme håndhævelsen forventes der indført regler for automatiseret kontrol baseret på digital aflæsning af nummerplader. Lovgivning om kontrollen forventes fremsat i Folketinget i næste folketingssamling.

Ja. Både dieselvarebiler på gule-og gul/hvide nummerplader (papegøjeplader) omfattes af de nye miljøzoneregler.

Nej, personbiler er ikke omfattet af de nye regler om miljøzoner. Er du ejer af en ældre dieselpersonbil fra 2006 eller før, har du mulighed for at få en forhøjet skrotningspræmie. Du kan læse mere om skrotningsordningen for ældre dieselbiler her.

Nej, de nye miljøzoneregler omfatter ikke arbejdsmaskiner.

Nej, det er kun de dieseldrevne varebiler, der er omfattet.

De nye miljøzoneregler for dieseldrevne varebiler indfases i tre trin:

  1. Fra og med den 1. juli 2020 skal der på køretøjer være monteret et partikelfilter, medmindre køretøjet er registreret første gang den 1. januar 2007 eller senere.
  2. Fra og med den 1. juli 2022 skal der på køretøjer være monteret et partikelfilter, medmindre køretøjet er registreret første gang den 1. januar 2012 eller senere.
  3. Fra og med den 1. juli 2025 skal der på køretøjer være monteret et partikelfilter, medmindre køretøjet er registreret første gang den 1. september 2016 eller senere.

De nye miljøzoneregler for dieseldrevne lastbiler og busser indfases i to trin:

  1. Fra og med den 1. juli 2020 skal der på køretøjer være monteret et partikelfilter, medmindre køretøjet er registreret første gang den 1. oktober 2009 eller senere.
  2. Fra og med den 1. juli 2022 skal der på køretøjer være monteret et partikelfilter, medmindre køretøjet er registreret første gang den 1. januar 2014 eller senere.

En dieseldreven autocamper over 3,5 ton med mere end 9 sæder inkl. chauffør defineres som en bus og er dermed omfattet.

Køretøjer, der ikke lever op til datokravene om første registreringsdato, kan på linje med de gældende regler få adgang til miljøzoner, hvis de har monteret et partikelfilter.

Dieselvarebiler med partikelfilter vil samtidig undgå den årlige partikelfilterafgift.

De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre vil blive udmøntet i en bekendtgørelse.

København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg, som allerede har etableret miljøzoner, har mulighed for at etablere de skærpede miljøzoner.

Kommunen kan inden 1. juli 2019 vælge at nedlægge sin nuværende miljøzone. Beslutning om ophævelse af en miljøzone skal være truffet af Kommunalbestyrelsen og derefter være meddelt Miljø- og Fødevareministeren inden 1. juli 2019, hvor beslutningen også senest vil træde i kraft.

Fra 1. juli 2019 til 1.juli 2020 kan miljøzonen ikke nedlægges. Efter 1. juli 2020 kan en miljøzone kun ophæves, når partikeludledning og filterkrav reelt ingen miljømæssig betydning har.

Ja, i særlige tilfælde vil Miljøstyrelsen fortsat kunne meddele dispensation.

De nærmere regler om dispensationsadgangen, og hvad en dispensationsansøgning skal indeholde, vil blive fastsat i en ny bekendtgørelse om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastsatte miljøzoner efter de samme principper, som i dag gælder for lastbiler og busser. Du kan læse mere om de nuværende regler her.

Nej, men for dieselvarebiler med partikelfilter vil man undgå den årlige partikelfilterafgift.

Den trinvise indfasning skyldes, at de berørte køretøjsejere dermed har mere tid til at indrette sig på de nye krav.

Nej, der er alene fastsat regler om eftermontering af partikelfilter.

Ja, køretøjet er omfattet. Køretøjet kan stadig få adgang til miljøzonen, hvis der eftermonteres et partikelfilter.