Miljøzoner giver sundhed

I miljøzonerne skal dieseldrevne tunge køretøjer og varebiler overholde særlige krav til partikeludslip.

Når ældre dieseldrevne tunge køretøjer og varebiler i øget omfang forsynes med partikelfilter, giver det renere luft overalt hvor de kører. Miljøzonerne dækker områder hvor mange bor, arbejder eller deltager i kultur- og fritidsaktiviteter. Mindre luftforurening i disse områder vil altså betyde forbedret sundhed for mange borgere.

Der er idag miljøzoner i København, Frederiksberg, Aalborg, Aarhus og Odense Kommuner. DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi har sammen med de involverede kommuner og Miljøstyrelsen gennemført en evaluering af de danske miljøzoner.

I København og på Frederiksberg vurderes det, at miljøzonen sammen med miljøbusdrift har betydet et fald på godt 60 procent i udledningen af de sundhedsskadelige partikler fra den tunge trafik . Miljøzonerne medfører endvidere et fald i forureningen med kvælstofdioxid (NO 2 ).

Klik her for at se rapporten

Det er ligeledes Miljøstyrelsens vurdering, at miljøzonerne giver 15-20 færre for tidlige dødsfald om året. Hertil kommer sparede sygedage, færre hospitalsindlæggelser og færre astmaanfald. Bedre luft, der lugter bedre og har mindre smog, vil kunne mærkes af os alle.

En miljøzone er samtidig et indgreb i den fri bevægelighed. Derfor kan de kun indføres i de byområder, hvor der er målt forhøjet luftforurening.