Skærpede miljøzonekrav for dieselpersonbiler og nye undtagelsesmuligheder

Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 22. marts 2022 en lovændring, der gør det muligt for de fem nuværende miljøzonekommuner, København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg, at skærpe miljøzonekravene, så det bliver forbudt at køre i dieselpersonbiler uden partikelfilter i miljøzonerne. 

Du kan læse mere om lovændringen her.

De fem miljøzonekommuner København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg har besluttet at skærpe kravene i deres miljøzone. Det betyder, at dieseldrevne personbiler uden partikelfilter pr. 1. oktober 2023 kan risikere at få et administrativt bødeforelæg ved færdsel i en miljøzone.

Kontrollen med miljøzonerne vil fortsat være baseret på automatisk aflæsning af nummerplader sammenholdt med data i Køretøjsregisteret. Sund & Bælt indsamler på vegne af Miljøstyrelsen via kameraløsning køretøjsdata til brug for håndhævelse af miljøzonereglerne. Politiet kan fortsat føre kontrol med miljøzonerne.

Sundere og grønnere byer

I september 2021 indgik regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten en aftale, der skaber bedre mulighed for grønnere, sundere byer. Muligheden for skærpelse af miljøzonekravene er første skridt i udmøntningen af aftalen om "Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling," der skal være med til at gøre vores byer grønnere og sundere.

Fremrykning af trinkrav

Regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten er med lovændringen endvidere blevet enige om at fremrykke ikrafttrædelsen af trin 3 for varebiler fra 1. juli 2025 til 1. juli 2023.

Nye undtagelser

Der lægges i lovændringen samtidig op til, at der indføres en række undtagelsesmuligheder for personbiler og de varebiler, der bliver omfattet af miljøzonelovgivningen fra 1. juli 2022 og frem, som anvendes til privat brug, hvor der ikke kan eftermonteres et partikelfilter. Bekendtgørelse nr. 396 af 22. marts 2022 om krav til dieseldrevne lastbiler, busser, varebiler og personbiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v., fastsætter de nærmere regler omkring undtagelserne. 

Du kan læse mere om de nye undtagelser på Miljoezoner.dk

Spørgsmål til miljøzonerne?

Se mere på miljoezoner.dk

Læs mere om miljøzonerne i: