Spørgsmål og svar om partikelfiltre og miljøzoner

Miljøstyrelsen kan i nogle tilfælde give dispensation fra kravet om partikelfilter. Det gælder for køretøjer, der kun anvendes i begrænset omfang i miljøzonerne, og som opfylder en af de følgende betingelser:

  • Sikkerhedsmæssige hensyn gør det uforsvarligt at montere et filter.
  • Prisen for at montere et filter er væsentligt højere end den gennemsnitlige filterpris på ca. 60.000 kr.
  • Konstruktion eller anvendelse af køretøjet gør det tekniske umuligt at montere et filter.

Miljøstyrelsen skal give dispensation, hvis partikelfilterkravet fører til ekspropriation. Det kan f.eks. være tilfældet for virksomheder i områder, der er blevet til miljøzoner, og hvor partikelfilterkravet derfor vil få store økonomiske konsekvenser.

Du skal sende en kopi af virksomhedens seneste 5 årsregnskaber sammen med ansøgningen om dispensation.

Partikelfilter-tilskudsordningens midler er brugt, og du kan ikke længere søge om tilskud.

Besøg denne side for en liste over godkendte partikelfiltre.

Reglerne om partikelfiltre og miljømærker omfatter alle lastbiler og busser, der vejer 3,5 ton eller derover og er drevet af en dieselmotor.

Motoren, der anvendes til fremdrift af selve køretøjet, er afgørende for, om køretøjet er omfattet af reglerne. Andre typer af motorer på køretøjet eller anhænger, f.eks. til pumper eller kran har altså ikke betydning for, om køretøjet er omfattet.

Du søger om dispensation fra partikelfilterkravet i miljøzonerne ved at sende en ansøgning til Miljøstyrelsen.

Læs mere om ansøgning

Adressen er:
Miljøstyrelsen 
Erhverv
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C

E-mail: 
Tlf.nr.: 7254 4000

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt.

Husk at sende os den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

Miljøstyrelsen vil gerne give alle en grundig sagsbehandling og der kan gå op til tre måneder, fra vi har modtaget ansøgningen om dispensation, til du får svar.

Ja. Det er ikke tilladt at køre i miljøzonerne, medmindre køretøjet opfylder miljøzonekravene eller der er givet dispensation fra partikelfilterkravet. I begge tilfælde skal der være påsat et godkendt miljøzonemærke på køretøjet.

Det er ikke nok at søge – du skal også have fået dispensation fra Miljøstyrelsen, før du kan køre i en zone.

I en miljøzone skal lastbiler og busser overholde særligt skrappe krav til udslippet af sodpartikler eller have et partikelfilter sat på.

Filteret fjerner mindst 80% af de skadelige stoffer fra de store bilers udstødning. Partikler i alle størrelser fanges i filteret, også de ultrafine.

Køretøjerne skal være forsynet med et synligt miljøzonemærke, når de kører i en miljøzone. Du skal bruge følgende dokumentation:

  • en elektronisk kopi af køretøjets registreringsattest,
  • evt. elektronisk kopi af dokumentation for eftermontering af partikelfilter,
  • generel information om køretøjet.

I så fald kan du risikere en bødestraf på op til i alt 20.000 danske kroner til chauffør og vognmand.

Køretøjet kan blive tilbageholdt indtil en eventuel bøde er betalt.

Du kan få miljømærket på en dansk synsvirksomhed.

Find en synshal i nærheden af dig.

Du kan også bestille miljømærket online. Det koster et administrationsgebyr på 108 kroner.

Miljøzonemærket bliver udstedt på baggrund af oplysninger om køretøjets Euronorm, eller hvorvidt der er eftermonteret partikelfilter på køretøjet.

Nej. Kontrollen med partikelfiltrene varetages af synsvirksomhederne. Når der er sat et nyt partikelfilter på, skal bilen altid kontrolleres af en synsvirksomhed.

Find en synshal i nærheden af dig.

Ja, dit miljøzonemærke gælder for alle danske miljøzoner.

Det gælder ikke i udenlandske miljøzoner, som eksempelvis Tyskland.

Der findes kun to gyldige miljømærker:

Grønt : Det grønne mærke gives til biler, der opfylder de nyeste udstødningsnormerne efter 1. juli 2010 (euro norm 4 eller højere).

Rødt : Det røde mærke gives til biler, der har fået meddelt dispensation af Miljøstyrelsen til at køre i miljøzonerne uden et partikelfilter.

Stribet : Tidligere var der også et stribet mærke, der blev givet til biler, som opfyldte udstødningsnormerne indtil den 1. juli 2010 (euro norm 3). Dette mærke blev afskaffet den 1. juli 2010, da de nye krav om euro norm 4 trådte i kraft.

De stribede mærker, der tidligere er blevet udstedt, er ikke gyldige længere og skal fjernes fra bilens forrude.

København og Frederiksberg kommuner indførte en miljøzone den 1. september 2008.
Læs mere om hovedstadens miljøzoner

Aalborg kommune indførte en miljøzone den 1. februar 2009.
Læs mere om Aalborg Kommunes miljøzoner

Odense kommune indførte en miljøzone den 1. juli 2010.
Læs mere om Odense Kommunes miljøzoner

Aarhus kommune indførte en miljøzone den 1. september 2010.
Læs mere om Aarhus Kommunes miljøzoner

I København kan man køre til og fra Nordhavnen gennem den særlige transitrute med køretøjer, der ikke opfylder kravene om partikelfilter og miljøzonemærke.
Se kort over transitrutens præcise placering

I Aalborg er Vesterbro og Strandvejen fra vestbyen til Limfjordsbroen transitruter. På disse veje kan alle køre. Transitruten er udpeget for at sikre mulighed for gennemkørsel via Limfjordsbroen, hvis der er spærret gennem Limfjordstunnelen. Særtransporter, der ikke må køre gennem Limfjordstunnelen, kan også bruge transitruten.
Se kort over transitrutens præcise placering

I Århus er trafik til og fra Molslinien undtaget fra miljøzonens krav. Det gælder ruten ad Nørrebrogade og Nørreport.
Se kort over transitrutens præcise placering