Indenfor miljøzonerne

Renere luft til borgerne i byerne. Det er målet med miljøzonerne. De mest forurenende lastbiler og busser skal have et filter på, så de sender færre partikler ud i luften. Ældre køretøjer uden partikelfilter har ikke adgang til at køre ind i miljøzonerne. Kun i særlige tilfælde kan der gives dispensation.

Synligt miljøzonemærke på dieseldrevne køretøjer over 3,5 tons

Dieseldrevne lastbiler og busser med en totalvægt på over 3,5 tons skal være forsynet med et synligt miljøzonemærke, når de kører i en dansk miljøzone. Det gælder både danske indregistrerede køretøjer og fra 1. november 2011 også udenlandske køretøjer.

Skrappe krav til partikeludslip i miljøzonen

I en dansk miljøzone skal lastbiler og busser overholde særligt skrappe krav til partikeludslip eller have et partikelfilter sat på. Filteret skal fjerne mindst 80% af de skadelige sodpartikler fra de store bilers udstødning. Partikler i alle størrelser fanges i filteret. Sodpartikler er mistænkt for at være særligt sundhedsskadelige.

Synligt miljøzonemærke letter kontrollen

De tunge dieselkøretøjer skal være forsynede med et synligt miljøzonemærke, når de kører i en miljøzone. Det gælder alle de danske køretøjer og fra 1. november 2011 gælder mærkekravet også udenlandske køretøjer.

Miljøzonemærket er med til at lette kontrollen af køretøjer i miljøzonerne. Med et miljøzonemærke viser du, at dit køretøj er godkendt til at færdes i en dansk miljøzone. Sådan lettes kontrollen af tunge køretøjer - til gavn for både chauffører og myndigheder.

Miljøzonemærket kendes på dets grønne farve og er individuelt for hvert enkelt køretøj. Mærket kan derfor ikke overdrages eller gælde for flere køretøjer samtidig. Hvert køretøj skal have sit eget miljøzonemærke.

Vil du vide mere?

Læs mere om miljøzonerne i:

 

Miljøstyrelsens Informationscenter

""
Kontakt informationcenteret ved generelle henvendelser til Miljøstyrelsen.