Bestilling af miljøzonemærker

For vognmænd og chauffører

Fra 1. juli 2011 er det muligt at rekvirere sit miljøzonemærke via internettet på www.ecosticker.applusbilsyn.dk

Mærket kan også bestilles pr. post på adressen Applus, Korsdalsvej 111, 2610 Rødovre. Det koster 89 DKK og forudsætter, at overholdelse af kravene dokumenteres.

Når din anmodning om at modtage miljøzonemærket er godkendt, modtager du mærket med posten. Med brevet følger vejledning til, hvordan du skal opklæbe mærket korrekt i dit køretøj. Mærket kan ikke aftages efter opklæbning. Miljøzonemærke kendes på dets grønne farve og er individuelt for hvert enkelt køretøj. Mærket kan derfor ikke overdrages eller gælde for flere køretøjer sa mtidig. Hvert køretøj skal have sit eget miljøzonemærke.

Det er også muligt at få miljøzonemærket hos de danske synsvirksomheder, der foretager syn af tunge køretøjer.

Miljøstyrelsen kan undtagelsesvist meddele dispensation fra partikelfilterkravet, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Du kan læse mere om muligheden for at få dispensation her.

For danske synsvirksomheder

Danske synsvirksomheder skal efter anmodning syne tunge køretøjer for overholdelse af kravene til at køre i en miljøzone, og udsteder i den forbindelse også miljøzonemærket. De danske synsvirksomheder bestiller miljøzonemærkerne hos Miljøstyrelsen, der fremsender mærkerne uden omkostning for synsvirksomheden. Såfremt en synsvirksomhed består af flere tilknyttede synshaller, fremsendes miljøzonemærkerne til synsvirksomhedens hovedkontor. Der kan ikke bestilles mindre end 100 mærker af gangen.

Bestilling af miljøzonemærker

Udfyld denne blanket , som sendes pr. mail til:

Der kan forventes omkring 14 dages leveringstid (10 arbejdsdage) fra anmodningen er modtaget i Miljøstyrelsen. I forbindelse med længerevarende ferieperioder kan der gå længere tid.