Miljøzonemærker og regler gældende INDTIL 1. juli 2020

I en miljøzone skal både danske og udenlandsk indregistrerede dieseldrevne lastbiler og busser over 3,5 tons overholde særligt skrappe krav til udslip af partikler. Når dit køretøj lever op til kravene om lavt partikeludslip, kan det få et miljøzonemærke. Mærket skal være synligt under turen i miljøzonen.

Når du kører ind i en miljøzone, skal du som fører eller ejer af en lastbil eller bus huske:

  • At alle danske lastbiler og busser over 3,5 tons, uanset euroklasse, skal have et synligt miljøzonemærke i forruden.
  • At alle udenlandske lastbiler og busser over 3,5 tons, uanset euroklasse fra 1. november 2011 skal have et miljøzonemærke i forruden
  • At der på lastbiler og busser, med undtagelse af euroklasse 4, 5 og 6, skal være eftermonteret et effektivt partikelfilter.
    Reglerne gælder for alle danske miljøzoner.


Det er kommunerne, der opretter miljøzoner og bestemmer, hvornår de skal træde i kraft. På kommunernes hjemmesider kan du læse mere om tidsfrister og se zonernes grænser.

Miljøstyrelsen kan undtagelsesvist meddele dispensation fra partikelfilterkravet, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Læs mere om muligheden for at få dispensation

Undtagelser

Reglerne i miljøzonerne gælder ikke for:

  • Køretøjer, der er registreret her i landet til veterankørsel.
  • Køretøjer registreret i udlandet, som er mere end 30 år gamle.
  • Køretøjer, der benyttes af forsvaret, politiet og lignende beredskabsmyndigheder, når der er opstået et ekstraordinært behov for at anvende køretøjet inden for en miljøzone. Det er dog en forudsætning, at køretøjet ikke sædvanligvis kører i zonen.
  • Køretøjer, der benyttes af forsvaret, politiet og lignende beredskabsmyndigheder, når disse køretøjer skal anvendes i forbindelse med beredskabsøvelser inden for en miljøzone.

Vil du vide mere?

Læs mere om miljøzonerne i:

 

Miljøstyrelsens Informationscenter

""
Kontakt informationcenteret ved generelle henvendelser til Miljøstyrelsen.