Dispensation fra partikelfilterkravet

Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde undtage lastbiler og busser fra kravet om partikelfilter. Dispensationer gives kun for en afgrænset periode.

Regler for dispensation

Dispensation kan gives, når:

  • Montering af et filter vil være sikkerhedsmæssigt uforsvarligt.
  • Der er tale om et unikt specialkøretøj, der kun kører i miljøzonerne få dage om året, samt hvor prisen for at montere et filter er væsentligt højere end den gennemsnitlige filterpris, der antages at være ca. 50.000 kr.
  • Montering af et filter er teknisk umuligt på grund af køretøjets særlige konstruktion eller anvendelse, og der foreligger andre særlige omstændigheder, herunder bl.a. at køretøjet kun anvendes i begrænset omfang inden for miljøzonerne.
  • En offentlig aktivitet af samfundsmæssig interesse ikke kan gennemføres, fordi ansøgeren ikke har mulighed for at overholde miljøzonekravene. Det kan f.eks. være på grund af ansøgerens aktuelle økonomiske situation.

Miljøstyrelsen skal give dispensation, når:

  • Kravet om partikelfilter betyder, at der er tale om ekspropriation. Der kan være tale om ekspropriation, hvis ejeren af et køretøj bliver atypisk hårdt ramt økonomisk, f.eks. fordi hans virksomhed ligger et sted, hvor der efterfølgende oprettes en miljøzone.
    Det er altid en konkret vurdering, om der er tale om ekspropriation. Hertil har Miljøstyrelsen brug for en kopi af de sidste fem års regnskaber, som indsendes sammen med ansøgningen om dispensation.

Vægtning med miljø- og sundhedshensyn

De miljø- og sundhedsmæssige hensyn vil altid gå forud for hensynet til at meddele en dispensation og vil derfor indgå i vurderingen af en dispensationsansøgning (jf. § 12, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 57 af 28. januar 2009). 
 

Dispensationsansøgningen sendes til:

Miljøstyrelsen
Erhverv
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C.

E-mail:   
Fax: 33 32 22 28

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt. Husk at sende os den nødvendige dokumentation, da vi ikke kan starte sagsbehandlingen af din ansøgning før al nødvendig dokumentation foreligger.

Miljøstyrelsen vil gerne give alle en grundig sagsbehandling. Der kan derfor gå op til tre måneder , fra vi har modtaget ansøgningen om dispensation, til du får svar.

Sådan søger du:

Du søger om dispensation fra partikelfilterkravet i miljøzonerne ved at sende en ansøgning til Miljøstyrelsen.

Husk at vedlægge:

  • Lastbilens eller bussens registreringsattest  og
  • Dokumentation for de omstændigheder, du har anført som begrundelse for din ansøgning om dispensation. Det kan f.eks. være dokumentation for filterprisen, en ordrebekræftelse med leveringsdato, en erklæring fra et værksted om, at det ikke er teknisk muligt at montere et filter på din lastbil eller bus m.v.

Du kan læse, hvilken dokumentation der kræves, på ansøgningsskemaet.