Overgangsfase for trin 2 for tunge køretøjer

Når trin 2 for miljøzonereglerne for tunge køretøjer træder i kraft d. 1. januar 2022, skal lastbiler og busser være registreret første gang den 1. januar 2015 eller senere, eller have partikelfilter monteret, for at have adgang til miljøzonerne.

Miljøstyrelsen indfører en overgangsfase, hvor der i særlige tilfælde efter en konkret vurdering kan tildeles dispensation til virksomheder, som rammes særligt økonomisk hårdt i forbindelse med indførslen af de skærpede miljøzoneregler.

Miljøstyrelsen skal modtage ansøgningen om dispensation inden den 31. december 2021, hvorefter overgangsfasen ophører. Ansøgninger modtaget efter denne dato, vil blive sagsbehandlet efter den almindelige dispensationspraksis.

OBS: Miljøstyrelsen har valgt for forlænge overgangsfasen indtil den 31. januar 2022. Det vil sige at, et nyt køretøj eller partikelfilter derfor skal være bestilt inden denne dato, for at komme i betragtning til dispensation efter overgangsfasereglerne. Bemærk, at overgangsfasen kun er gældende for køretøjer der bliver omfattet af trin 2 for tunge køretøjer d. 1 januar 2022, og dermed ikke køretøjer der har været omfattet af reglerne tidligere.

Efter en konkret vurdering, kan der tildeles dispensation i følgende tilfælde:

  • Gradvis udskiftning af køretøjer
    I de tilfælde hvor det for en virksomhed er en større økonomisk byrde at udskifte mange køretøjer eller eftermontere partikelfilter på mange køretøjer på samme tid, kan der efter en konkret vurdering, tildeles dispensation fra partikelfilterkravet i en tidsbegrænset periode til en andel af køretøjerne. Således kan eftermontering af filter eller udskiftning af køretøjerne ske gradvist. Miljøstyrelsen kan få brug for at se virksomhedens regnskaber for at kunne vurdere sagen.

  • Konkurstruet virksomhed
    For nogle virksomheder kan udskiftning af få eller flere køretøjer være en så stor økonomisk byrde, at virksomheden kan blive konkurstruet. Miljøstyrelsen kan efter en konkret vurdering tildele dispensation i en tidsbegrænset periode til ét eller flere af køretøjerne. Miljøstyrelsen kan få brug for at se virksomhedens regnskaber for at kunne vurdere sagen.

  • Planlagt anskaffelse af nyt køretøj
    Såfremt der er bestilt et nyt køretøj inden ikrafttrædelsen af trin 2, kan Miljøstyrelsen meddele tidsbegrænset dispensation. Det nye køretøj skal være bestilt senest den 31. december 2021, og der skal foreligge en underskrevet aftale om anskaffelse med angivelse af bestillings- og leveringsdato. OBS: Miljøstyrelsen har besluttet at såfremt, der bestilt et partikelfilter til eftermontering kan der ligeledes meddelses en tidsbegrænset dispensation. Her skal der ligeledes vedlægges en aftale om eftermontering af partikelfilter. 

Generelt gælder det for dispensationsansøgninger, at afgørelsen og varigheden af en dispensation altid vil bero på en konkret vurdering. Den tidsbegrænsede dispensation kan gives som både en dispensation af længere varighed, fx ubegrænset adgang til en miljøzone i en periode, eller som et antal miljøzoneklip, som skal anvendes inden for en nærmere fastsat periode.

Læs mere om hvordan du søger under "Sådan søger du" på Miljøstyrelsens generelle hjemmeside for dispensation fra partikelfilterkravet