9.1. Måle- og reguleringsudstyr for ilt til styring af forbrændingsprocessen

Følgende nye og bestående kedelanlæg skal have installeret måle- og reguleringsudstyr for ilt til styring af forbrændingsprocessen (§ 15, stk. 1):

  • Kedler > 30 MW, der anvender flydende brændsel.
  • Kedler > 30 MW, der anvender gasformige brændsler.
  • Kedler ≥ 1 MW, der anvender faste brændsler.

Disse kedler skal måle og regulere iltindholdet i røggassen fra de datoer, der er anført i skemaet (§ 15, stk. 2-4):


Størrelse
Brændselstype


Tidspunkt for start af måling og regulering af iltindhold i røggassen
Nye kedelanlæg Bestående kedelanlæg
> 30 MW Flydende brændsel

Fra dato for idriftsættelse

(§ 15, stk. 2)Fra den 1. januar 2025

(§ 15, stk. 3)

> 30 MW Gasformige brændsler
≥ 1 MW og ≤ 5 MW Faste brændsler

Fra den 1. januar 2030

(§ 15, stk.4)
> 5 MW Faste brændsler

Fra den 1. januar 2025

(§ 15, stk. 3)

Motorer og gasturbiner skal ikke have installeret måle- og reguleringsudstyr for ilt til styring af forbrændingsprocessen.