9. Egenkontrol

Driftslederens skal kontrollere, at fyringsanlæg overholder bekendtgørelsens krav til luftemissioner. Dette sker ved periodiske og kontinuerlige emissionsmålinger, måling og regulering af ilt til forbrændingsprocessen samt ved løbende overvågning af funktionen af rensningsudstyr.

9.1 Måle- og reguleringsudstyr for ilt til styring af forbrændingsprocessen

9.2 Præstationskontrol

9.3 Kontinuerlig NOx-måling

9.4 Handling ved hhv. overholdelse og manglende overholdelse af emissionsgrænseværdier

9.5 Måling af støv i røggassen fra træfyrede anlæg

9.6 Demonstration af emissionsbegrænsende udstyrs effektive løbende drift