8.2 Emissionsgrænseværdier for bestående anlæg

Emissionsgrænseværdier der gælder for bestående fyringsanlæg fremgår af bekendtgørelsens bilag 3 (§§ 7 og 8).

Emissionsgrænseværdierne er differentierede i forhold til anlægstype (kedel, motor, gasturbine), brændselstype og anlægsstørrelse i MW.

Bekendtgørelsens emissionsgrænseværdier for bestående fyringsanlæg på > 5 MW og ≤ 50 MW gælder fra 1. januar 2025, mens emissionsgrænseværdierne for bestående fyringsanlæg på ≥ 1MW og ≤ 5 MW gælder fra 1. januar 2030.

Skorstensreglen gælder ikke for bestående fyringsanlæg, der deler en fælles skorsten. Bestående fyringsanlæg, der deler en fælles skorsten, skal overholde de emissionsgrænseværdier, der gælder for deres respektive anlægsstørrelse (MW).

For bestående nødanlæg og bestående spidslastanlæg gælder der særlige emissionsgrænseværdier.