8.1. Emissionsgrænseværdier for nye anlæg

Emissionsgrænseværdier der gælder for nye fyringsanlæg fremgår af bekendtgørelsens bilag 2 (§ 6). Emissionsgrænseværdierne er differentierede i forhold til anlægstype (kedel, motor, gasturbine), brændselstype og anlægsstørrelse i MW.

Når to eller flere nye fyringsanlæg deler eller kunne del en fælles skorsten, er det den samlede nominelle indfyrede termiske effekt efter skorstensreglen, der afgør, hvilke emissionsgrænseværdier det samlede anlæg skal overholde. (§ 1, stk. 2).

For nye nødanlæg gælder der særlige emissionsgrænseværdier.