7.2. Ændringer af bestående anlæg før 2025 og 2030

Ændringer af bestående anlæg på > 5 MW er kun omfattet af bekendtgørelsens regler om anmeldelse eller underretning om ændring, hvis ændringen finder sted den 1. januar 2025 eller derefter. (§ 62, stk. 2, og § 84, stk. 2).

Tilsvarende er ændringer af bestående fyringsanlæg ≤ 5 MW er kun omfattet af bekendtgørelsens regler om anmeldelse af eller underretning om ændring, hvis ændringen finder sted den 1. januar 2030 eller derefter. (§ 62, stk. 3, og § 84, stk. 3).

Hvis der sker ændringer af bestående fyringsanlæg > 5 MW før 1. januar 2025 eller af bestående fyringsanlæg ≤ 5 MW før den 1. januar 2030, så skal disse ændringer behandles efter de gældende regler om godkendelse, hvis anlægget er godkendelsespligtigt. Disse fyringsanlæg bliver først omfattet af bekendtgørelsens miljøkrav fra hhv. den 1. januar 2025 og den 1. januar 2030.

Et fjernvarmeværk har et fyringsanlæg på 10 MW, som blev etableret og idriftsat i 2010. Fjernvarmeværket er omfattet af listepunkt G201. I 2021 ønsker fjernvarmeværket at skifte brændselstype på fyringsanlægget.

Da brændselsskiftet sker før den 1. januar 2025 skal ændringen ikke behandles efter bekendtgørelsen. I stedet skal godkendelsesmyndigheden vurdere, om ændringen giver anledning til væsentlig forurening og dermed om den forudsætter miljøgodkendelse, jf. § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

Det beståede fyringsanlæg bliver først omfattet af miljøkravene i bekendtgørelsen fra den 1. januar 2025.