7.2. Ændringer af bestående anlæg før 2025 og 2030

Ændringer af bestående anlæg på > 5 MW er kun omfattet af bekendtgørelsens regler om anmeldelse eller underretning om ændring, hvis ændringen finder sted den 1. januar 2025 eller derefter. (§ 62, stk. 2, og § 84, stk. 2).

Tilsvarende er ændringer af bestående fyringsanlæg ≤ 5 MW er kun omfattet af bekendtgørelsens regler om anmeldelse af eller underretning om ændring, hvis ændringen finder sted den 1. januar 2030 eller derefter. (§ 62, stk. 3, og § 84, stk. 3).

Hvis der sker ændringer af bestående fyringsanlæg > 5 MW før 1. januar 2025 eller af bestående fyringsanlæg ≤ 5 MW før den 1. januar 2030, så skal disse ændringer behandles efter de gældende regler om godkendelse, hvis anlægget er godkendelsespligtigt. Disse fyringsanlæg bliver først omfattet af bekendtgørelsens miljøkrav fra hhv. den 1. januar 2025 og den 1. januar 2030.