7.1. Ændringer af fyringsanlæg som berører emissionsgrænseværdier

Driftslederen skal anmelde eller underrette om ændringer af nye og bestående

fyringsanlæg, hvis ændringen berører de emissionsgrænseværdier, som fyringsanlæg skal overholde (§ 62, stk. 1-3, og § 84, stk. 1-3).

Det drejer sig om ændringer, som betyder, at fyringsanlægget efter ændringen skal overholde

  •   emissionsgrænseværdier, som er lavere end dem, de hidtil har skullet overholde,
  •   emissionsgrænseværdier, som er højere end dem, de hidtil har skullet overholde,
  •   emissionsgrænseværdier for flere luftforurenende stoffer, eller
  •   emissionsgrænseværdier for færre luftforurenende stoffer.

Ved en ændring af et bestående fyringsanlæg vil anlægget forblive et bestående anlæg efter ændringen. Det ændrede bestående anlæg skal overholde de relevante emissionsgrænseværdier, der gælder for bestående fyringsanlæg.