7.1. Ændringer af fyringsanlæg som berører emissionsgrænseværdier

Driftslederen skal anmelde eller underrette om ændringer af nye og bestående

fyringsanlæg, hvis ændringen berører de emissionsgrænseværdier, som fyringsanlæg skal overholde (§ 62, stk. 1-3, og § 84, stk. 1-3).

Det drejer sig om ændringer, som betyder, at fyringsanlægget efter ændringen skal overholde

 •   emissionsgrænseværdier, som er lavere end dem, de hidtil har skullet overholde,
 •   emissionsgrænseværdier, som er højere end dem, de hidtil har skullet overholde,
 •   emissionsgrænseværdier for flere luftforurenende stoffer, eller
 •   emissionsgrænseværdier for færre luftforurenende stoffer.

Ved en ændring af et bestående fyringsanlæg vil anlægget forblive et bestående anlæg efter ændringen. Det ændrede bestående anlæg skal overholde de relevante emissionsgrænseværdier, der gælder for bestående fyringsanlæg.

Skift af brændselstype er en ændring, der berører de emissionsgrænseværdier, fyringsanlægget skal overholde. Skift af brændselstype omfatter:

 •    Skift fra én brændselstype til en anden brændselstype, f.eks. fra gasolie til vegetabilsk olie.
 •    Skift til at anvende flere brændselstyper, f.eks. et fyringsanlæg der går fra at anvende en brændselstype til at anvende to brændselstyper.
 •    Skift til at anvende færre brændselstyper, f.eks. et fyringsanlæg der går fra at anvende tre brændselstyper til at anvende to brændselstyper.

For følgende fyringsanlæg er en øgning af den årlige driftstid en ændring, der berører de emissionsgrænseværdier, fyringsanlægget skal overholde:

 • Bestående nødanlæg eller spidslastanlæg, som ønskes anvendt i mere end 500 timer om året som et løbende gennemsnit over 5 år.
 • Nye nødanlæg, som ønskes anvendt i mere end 500 timer om året som et løbende gennemsnit over 3 år.

For følgende fyringsanlæg er der tale om en ændring, der berører de emissionsgrænseværdier fyringsanlægget skal overholde:

 •    Bestående fyringsanlæg, der overgår til at fungere som enten nødanlæg eller spidslastanlæg, som er i drift i højst 500 timer om året som et løbende gennemsnit over 5 år.
 •    Nye fyringsanlæg, der overgår til at fungere som nødanlæg, som er i drift i højst 500 timer om året som et løbende gennemsnit over 3 år.

Følgende ændringer i brænderens kapacitet er ændringer, der berører de emissionsgrænseværdier, fyringsanlægget skal overholde:

 •    Bestående og nye fyringsanlæg, der anvender en brændselstype, hvor emissionsgrænseværdierne er differentierede i forhold til anlægsstørrelse, og hvor ændringen i brænderkapaciteten betyder, at anlægget skifter fra en størrelseskategori til en anden.

Eksempel: En ny biogasfyret motor skifter brænderkapacitet fra 4,9 MW til 5,1 MW. Den biogasfyrede motor skal overgå fra at overholde emissionsgrænseværdierne, der gælder for nye biogasfyrede motorer på ≤ 5 MW til at overholde emissionsgrænseværdierne, der gælder for nye biogasfyrede motorer på > 5MW.

 •    Nye fyringsanlæg, der deler eller kunne dele en fælles skorsten, hvor emissionsgrænseværdierne er differentierede i forhold til anlægsstørrelse, og hvor ændringen i brænderkapaciteten betyder, at det samlede anlæg skifter fra en størrelseskategori til en anden.

Eksempel: To nye biogasfyrede motorer på 2,5 MW deler en fælles skorsten, og betragtes som ét samlet anlæg på 5,0 MW. På den ene motor ændres brænderens kapacitet til 2,7 MW. Det samlede anlæg får kapacitet på 5,2 MW. Det samlede anlæg overgå fra at overholde emissionsgrænseværdierne, der gælder for nye biogasfyrede motorer på ≤ 5 MW til at overholde emissionsgrænseværdierne, der gælder for nye biogasfyrede motorer på > 5 MW.

Følgende ændringer berører ikke de emissionsgrænseværdier, fyringsanlægget skal overholde:

 •    Nye og bestående fyringsanlæg, der benytter en brændselstype, hvor emissionsgrænseværdierne ikke er differentierede i forhold til anlægsstørrelse.
 •    Bestående fyringsanlæg, der benytter en brændselstype, hvor emissionsgrænseværdierne er differentierede i forhold til anlægsstørrelse, men hvor ændringen i brænderkapaciteten betyder, at anlægget ikke skifter størrelseskategori.
 •    Nye fyringsanlæg, som ikke deler eller kunne dele en fælles skorsten, og som benytter en brændselstype, hvor emissionsgrænseværdierne er differentierede i forhold til anlægsstørrelse, men hvor ændringen i brænderkapaciteten betyder, at anlægget ikke skifter størrelseskategori.
 •    Nye fyringsanlæg, som deler eller kunne dele en fælles skorsten, og som benytter en brændselstype, hvor emissionsgrænseværdierne er differentierede i forhold til anlægsstørrelse, men hvor ændringen i brænderkapaciteten betyder, at det samlede anlæg ikke skifter størrelseskategori.