7. Ændringer af fyringsanlæg

Her beskrives, hvilke ændringer der er omfattet af kravet om anmeldelse og underretning, samt om proceduren for anmeldelse og underretning.

7.1 Ændringer af fyringsanlæg som berører emissionsgrænseværdier

7.2 Ændringer af bestående anlæg før 2025 og 2030

7.3 Anmeldelse og registrering af ændring af fyringsanlæg

7.4 Underretning om og godkendelse af ændringer af fyringsanlæg