6.1. Indsendelse af oplysninger

Bestående fyringsanlæg omfattet af de særlige regler for listevirksomheder skal sende oplysninger til tilsynsmyndigheden senest følgende datoer:

  • Den 1. september 2023, hvis fyringsanlægget er > 5 MW og < 50 MW. (§ 82, stk. 1).
  • Den 1. september 2028, hvis fyringsanlægget er ≥ 1 MW og ≤ 5 MW. (§ 83, stk. 1).

Oplysningerne, der skal sendes, fremgår af bilag 1, del 2, til bekendtgørelsen. (§ 82, stk. 1, og § 83, stk. 1).

Som en del af fremsendelsen kan der søges om dispensation fra:

  • Emissionsgrænseværdien for støv fra visse træfyrede anlæg > 5 MW. (§ 54).
  • Emissionsgrænseværdien for SO2 for halmfyrede anlæg > 5 MW. (§ 55).
  • Emissionsgrænseværdien for NOx for gasoliefyrede kedelanlæg > 5 MW. (§ 56).
  • Krav til iltindhold i biomassefyrede kedelanlæg. (§ 57).

Se nærmere om reglerne for dispensation, herunder kriterier for at opnå dispensation.

Oplysninger skal fremsendes via den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM). I særlige tilfælde som beskrevet i bekendtgørelsen kan kravet om anvendelse af BOM dog fraviges (§ 87).

Bestående fyringsanlæg kan ikke blive omfattet af bekendtgørelsen før tid, dvs. før den 1. januar 2025 eller den 1. januar 2030, heller ikke selvom om de fremsender oplysninger før tid.