5.3. Drift af bestående fyringsanlæg efter den 1/1 2025 og 1/1 2030

Efter den 1. januar 2025 må bestående fyringsanlæg > 5 MW og < 50 MW, som er omfattet af anmeldeordningen, kun drives, hvis tilsynsmyndigheden har registreret fyringsanlægget (§ 73, stk. 5).

Efter den 1. januar 2030 må bestående fyringsanlæg ≥ 1 MW og ≤ 5 MW, som er omfattet af anmeldeordningen, kun drives, hvis tilsynsmyndigheden har registreret fyringsanlægget (§ 74, stk. 5).

Driftslederen har pligt til at opbevare meddelelse om registrering, evt. afgørelser om supplerende eller skærpede krav og evt. dispensationer (§ 75). Der er ingen formkrav til opbevaringen, som kan ske i form af f.eks. en pdf-fil eller papirudgave.