5.1. Anmeldelse af bestående fyringsanlæg

Bestående fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen skal anmelde sig til tilsynsmyndigheden senest følgende datoer:

  • Den 1. september 2023, hvis fyringsanlægget er > 5 MW og < 50 MW. (§ 61, stk. 1).
  • Den 1. september 2028, hvis fyringsanlægget er ≥ 1 MW og ≤ 5 MW. (§ 61, stk. 2).

Anmeldelsen skal indeholde alle de oplysninger, som fremgår af bilag 1, del 2, til bekendtgørelsen. (§ 61, stk. 3).

Det skal fremgå af anmeldelsen, hvis der søges om dispensation fra:

  • Støjgrænserne i § 36, stk. 1 og 2. (§ 53).
  • Emissionsgrænseværdien for støv for visse træfyrede anlæg > 5 MW. (§ 54).
  • Emissionsgrænseværdien for SO2 for halmfyrede anlæg > 5 MW. (§ 55).
  • Emissionsgrænseværdien for NOx for gasoliefyrede kedelanlæg > 5 MW. (§ 56).
  • Krav til iltindhold i biomassefyrede kedelanlæg. (§ 57).

Se nærmere om reglerne for dispensation, herunder kriterier for at opnå dispensation.

Anmeldelse af bestående fyringsanlæg skal ske via den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM). I særlige tilfælde som beskrevet i bekendtgørelsen, kan kravet om anvendelse af BOM dog fraviges (§ 63).

Bestående fyringsanlæg ikke kan blive omfattet af bekendtgørelsen før tid, dvs. før den 1. januar 2025 eller den 1. januar 2030, heller ikke selvom om de bliver anmeldt før tid.