5. Anmeldeordning for bestående anlæg

Fyringsanlæg, der er sat i drift inden den 20. december 2018, og omfattet af anmeldeordningen, skal sende en anmeldelse og registreres hos tilsynsmyndigheden, hvis de fortsat skal være i drift efter hhv. den 1. januar 2025 og 1. januar 2030.

5.1 Anmeldelse af bestående fyringsanlæg

5.2 Registrering af bestående fyringsanlæg

5.3 Drift af bestående fyringsanlæg efter den 1/1 2025 og 1/1 2030