4. Nye fyringsanlæg omfattet af særlige regler for listevirksomehder

Fyringsanlæg, der sættes i drift den 20. december 2018 eller herefter,
og er omfattet af de særlige regler for listevirksomheder, må ikke anlægges eller idriftsættes, før de har fået meddelt miljøgodkendelse.

4.1. Ansøgning om godkendelse af nye fyringsanlæg

4.2. Godkendelse af nye fyringsanlæg