3.3. Etablering og idriftsættelse nye fyringsanlæg

Bygge- og anlægsarbejder for nye fyringsanlæg må ikke påbegyndes, før tilsynsmyndigheden har meddelt driftslederen, at anlægget er registreret efter bekendtgørelsen (§ 69, stk. 1).

Nye fyringsanlæg må heller ikke etableres og sættes i drift, før tilsynsmyndigheden har meddelt driftslederen, at anlægget er registreret efter bekendtgørelsen (§ 60, stk. 4).

Tilsynsmyndigheden kan meddele særskilt tilladelse til at påbegynder bygge- og anlægsarbejder, før tilsynsmyndigheden har meddelt evt. afgørelse om skærpede eller supplerende krav eller dispensation, hvis tilsynsmyndigheden har udskudt fristen for meddelelse af disse afgørelser og dispensationer (§ 69, stk. 2).

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder kan påklages (§ 97, stk. 1).

Driftslederen har pligt til at opbevare meddelelse om registrering, evt. afgørelser om supplerende eller skærpede krav og evt. dispensationer. Der er ingen formkrav til opbevaringen, som kan ske i form af f.eks. en pdf-fil eller papirudgave (§ 75).