2.3. Miljøkrav for fyringsanlæg omfattet af de to reguleringsformer

I nedenstående skema er vist, hvilke miljøkrav der gælder for fyringsanlæg omfattet af hhv. anmeldeordningen og de særlige regler for listevirksomheder (§ 2, stk. 1 og 3).

Miljøkrav

Miljøkrav gældende for fyringsanlæg omfattet af:

Anmeldeordningen De særlige regler for listevirksomheder
Krav om begrænsning af luftforurening (bekendtgørelsens kapitel 3) + +
Krav om egenkontrol med luftforurening (bekendtgørelsens kapitel 4) + +

Krav om begrænsning af støj og luftimmissioner (B-værdier)

(bekendtgørelsens kapitel 5)
+ ÷
Krav til indretning og drift (bekendtgørelsens kapitel 6) + +
Regler om kommunal anvisning af eget affald (bekendtgørelsens kapitel 10) + +

De gældende miljøkrav er direkte bindende for fyringsanlæggene. Det betyder, at kravene ikke skal fastsættes som vilkår i en miljøgodkendelse for de godkendelsespligtige fyringsanlæg eller i anden afgørelse. Dog kan tilsyns- og godkendelsesmyndigheden i visse tilfælde skærpe, supplere eller dispensere fra bekendtgørelsens krav.

Støj og luftimmissioner fra disse fyringsanlæg er reguleret af miljøgodkendelsens vilkår om støj og afkasthøjder/B-værdier for den samlede virksomhed, inkl. virksomhedens mellemstore fyringsanlæg.