2.2. Fyringsanlæg omfattet af de to reguleringsformer

Fyringsanlæg, som er omfattet af anmeldeordningen og de særlige regler for listevirksomheder, er vist i nedenstående skema.

Fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen

(§ 2, stk. 1, nr. 5, og stk.2)

Fyringsanlæg omfattet af de særlige regler for listevirksomheder

(§ 2, stk. 2)

Fyringsanlæg, som ikke er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en anden godkendelsespligtig virksomhed:

  •   Fyringsanlæg på ikke-godkendelsespligtig virksomhed, f.eks. gartnerier, hospitaler, maskinværksteder, kommunale spildevandsrensningsanlæg, ikke-godkendelsespligtige foderstofvirksomheder og forsvaret.

Fyringsanlæg på virksomheder, hvis hovedaktiviteter er listepunkt G 201 eller G 202:

  •   Fyringsanlæg på et fjernvarmeværk, kraftvarmeværk eller kraftværk, hvor hovedaktivitet er listepunkt G 201 eller G 202.

Fyringsanlæg på husdyrbrug

Fyringsanlæg, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en listevirksomhed:

  • Fyringsanlæg til indirekte tørring på godkendelsespligtige foderstofvirksomheder (listepunkt E207 eller 6.4 b) ii) nr. 9).
  • Fyringsanlæg på en anden godkendelsespligtig virksomhed, hvor hovedaktiviteten ikke er omfattet af listepunkt G 201 eller G 202.
Fyringsanlæg, som er omfattet af listepunkt 1.1 a eller 1.1 b i bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen, medmindre fyringsanlægget er omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg.

Begrebet ”teknisk og forureningsmæssigt forbundet” er forklaret i afsnit 5.3.9 i godkendelsesvejledningen. Godkendelsespligten for aktiviteter, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en listevirksomhed, er fastsat i § 3, stk. 1, i godkendelsesbekendtgørelsen.