2.2. Fyringsanlæg omfattet af de to reguleringsformer

Fyringsanlæg, som er omfattet af anmeldeordningen og de særlige regler for listevirksomheder, er vist i nedenstående skema.

Fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen

(§ 2, stk. 1, nr. 5, og stk.2)

Fyringsanlæg omfattet af de særlige regler for listevirksomheder

(§ 2, stk. 2)

Fyringsanlæg, som ikke er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en anden godkendelsespligtig virksomhed:

  •   Fyringsanlæg på ikke-godkendelsespligtig virksomhed, f.eks. gartnerier, hospitaler, maskinværksteder, kommunale spildevandsrensningsanlæg, ikke-godkendelsespligtige foderstofvirksomheder og forsvaret.

Fyringsanlæg på virksomheder, hvis hovedaktiviteter er listepunkt G 201 eller G 202:

  •   Fyringsanlæg på et fjernvarmeværk, kraftvarmeværk eller kraftværk, hvor hovedaktivitet er listepunkt G 201 eller G 202.

Fyringsanlæg på husdyrbrug

Fyringsanlæg, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en listevirksomhed:

  • Fyringsanlæg til indirekte tørring på godkendelsespligtige foderstofvirksomheder (listepunkt E207 eller 6.4 b) ii) nr. 9).
  • Fyringsanlæg på en anden godkendelsespligtig virksomhed, hvor hovedaktiviteten ikke er omfattet af listepunkt G 201 eller G 202.
Fyringsanlæg, som er omfattet af listepunkt 1.1 a eller 1.1 b i bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen, medmindre fyringsanlægget er omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg.

Begrebet ”teknisk og forureningsmæssigt forbundet” er forklaret i afsnit 5.3.9 i godkendelsesvejledningen. Godkendelsespligten for aktiviteter, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en listevirksomhed, er fastsat i § 3, stk. 1, i godkendelsesbekendtgørelsen.

Et fjernvarmeværk, der består af to fyringsanlæg, er godkendt efter listepunkt G 201 som hovedaktivitet. I 2020 sættes et nyt fyringsanlæg i drift på fjernvarmeværket.

Det nye fyringsanlæg er omfattet af bekendtgørelsens anmeldeordning, og skal anmeldes som et nyt anlæg.

De to bestående fyringsanlæg er også omfattet af bekendtgørelsens anmeldeordning.

Et fjernvarmeværk, der består af ét fyringsanlæg, er godkendt efter listepunkt G 202 som hovedaktivitet. I 2020 sættes et nyt fyringsanlæg i drift på fjernvarmeværket.

Det nye fyringsanlæg er omfattet af bekendtgørelsens anmeldeordning, og skal anmeldes som et nyt anlæg.

Det bestående fyringsanlæg er også omfattet af bekendtgørelsens anmeldeordning.

En virksomhed er omfattet af listepunkt J 205 (biogasanlæg) som hovedaktivitet. Virksomheden har et bestående fyringsanlæg, som er teknisk for forureningsmæssigt forbundet med hovedaktiviteten. Fyringsanlægget er godkendt som listepunkt G201. I 2020 sættes et nyt fyringsanlæg i drift på virksomheden.

Det nye fyringsanlæg er omfattet af bekendtgørelsens særlige regler for listevirksomheder og skal ansøge om godkendelse.

Det bestående fyringsanlæg er også omfattet af bekendtgørelsens særlige regler for listevirksomheder.

En virksomhed består af fire fyringsanlæg på hver 14 MW.

Den samlede nominelle indfyrede termiske effekt af virksomhedens fire anlæg er 56 MW (4 x 14 MW). Virksomheden er omfattet af listepunkt 1.1. a eller 1.1 b afhængig af brændselstypen, og de fire fyringsanlæg er omfattet af bekendtgørelsens særlige regler for listevirksomheder.

(Fyringsanlæggene er ikke omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg, da anlæg mindre end 15 MW ikke medregnes ved beregning af den samlede indfyrede effekt efter skorstensreglen i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg.)