2.1. Bestående og nye fyringsanlæg

 

Bestående fyringsanlæg Fyringsanlæg, der er sat i drift inden den 20. december 2018.
Nye fyringsanlæg Fyringsanlæg, der sættes i drift den 20. december 2018 eller herefter.

I bekendtgørelsen er bestående fyringsanlæg defineret som ”Et fyringsanlæg, der er sat i drift før den 20. december 2018, eller som har fået meddelt godkendelse efter lovens § 33 inden den 19. december 2017, forudsat at anlægget sættes i drift senest den 20. december 2018” (§ 4, nr. 2).

Nye fyringsanlæg er defineret som ”Andre fyringsanlæg end bestående” (§ 4, nr. 19).

Miljøstyrelsen har rådført sig med EU-Kommissionen om, hvorvidt et fyringsanlæg, der godkendes efter den 19. december 2017, og sættes i drift inden den 20. december 2018, betragtes som et nyt eller bestående fyringsanlæg. EU-Kommissionen har oplyst, at et sådant anlæg er et bestående fyringsanlæg, fordi idriftsættelsesdatoen tillader at betragte det som et sådant.