2. Regulering

Bekendtgørelsen indeholder to reguleringsformer, nemlig en anmeldeordning og særlige regler for listevirksomheder. Ved reguleringen af mellemstore fyringsanlæg skelnes desuden mellem nye og bestående fyringsanlæg.

2.1 Bestående og nye fyringsanlæg

2.2 Fyringsanlæg omfattet af de to reguleringsformer

2.3 Miljøkrav for fyringsanlæg omfattet af de to reguleringsformer