17.4. Opstartstilsyn

I dette afsnit henvises til paragraffer i miljøtilsynsbekendtgørelsen

Tilsynsmyndigheden har pligt til at udføre opstartstilsyn senest tre måneder efter et nyetableret fyringsanlæg har igangsat driften (§ 8).

Ved nyetablering forstås fyringsanlæg, som etableres for første gang. Dvs. ved ændringer af et fyringsanlæg er der ikke pligt til opstartstilsyn. Der er heller ikke pligt til opstartstilsyn, hvis det nye fyringsanlæg etableres i tilknytning til eksisterende anlæg eller virksomhed, som allerede er omfattet af krav om regelmæssige tilsyn (§ 8).