17.4. Opstartstilsyn

I dette afsnit henvises til paragraffer i miljøtilsynsbekendtgørelsen

Tilsynsmyndigheden har pligt til at udføre opstartstilsyn senest tre måneder efter et nyetableret fyringsanlæg har igangsat driften (§ 8).

Ved nyetablering forstås fyringsanlæg, som etableres for første gang. Dvs. ved ændringer af et fyringsanlæg er der ikke pligt til opstartstilsyn. Der er heller ikke pligt til opstartstilsyn, hvis det nye fyringsanlæg etableres i tilknytning til eksisterende anlæg eller virksomhed, som allerede er omfattet af krav om regelmæssige tilsyn (§ 8).

Et gartneri etablerer et nyt fyringsanlæg på 2 MW. Gartneriet har i forvejen ingen fyringsanlæg.

Gartneriet er i sig selv ikke omfattet af krav om regelmæssige tilsyn.

Fra idriftsættelsesdatoen tilhører det nye fyringsanlæg virksomhedstype 8 c i bilag 2 til miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Kommunen skal udføre et opstartstilsyn senest 3 måneder efter anlægget er sat i drift.

Et bestående fjernvarmeværk omfattet af listepunkt G 201 ønsker i 2022 at udvide med et nyt fyringsanlæg på 4 MW.

Fjernvarmeværket er allerede omfattet af krav om regelmæssige tilsyn (virksomhedstype 5 a i bilag 2 til miljøtilsynsbekendtgørelsen), og der er derfor ikke pligt om et opstartstilsyn.