17.3. Regelmæssige miljøtilsyn

I dette afsnit henvises til paragraffer i miljøtilsynsbekendtgørelsen

Alle mellemstore fyringsanlæg bliver omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens regler om regelmæssige tilsyn.

  •   Nye fyringsanlæg bliver omfattet af tilsynsreglerne for mellemstore fyringsanlæg fra idriftsættelsesdatoen (§ 1, stk. 2, nr. 8, litra a).
  •   Bestående fyringsanlæg > 5 MW bliver som hovedregel omfattet af tilsynsreglerne for mellemstore fyringsanlæg fra den 1. januar 2025 (§ 1, stk. 2, nr. 8, litra b). Hvis en virksomhed med listepunkt G201 som hovedaktivitet består af flere fyringsanlæg, hvor der både er fyringsanlæg > 5 MW og fyringsanlæg ≤ 5 MW, så bliver virksomheden først omfattet af reglerne for mellemstore fyringsanlæg fra den 1. januar 2030 (§ 5, stk. 6).
  •   Bestående fyringsanlæg ≤ 5 MW bliver omfattet af tilsynsreglerne for mellemstore fyringsanlæg fra den 1. januar 2030 (§ 1, stk. 2, nr. 8, litra c).

Indtil hhv. den 1. januar 2025 og 1. januar 2030 er bestående fyringsanlæg omfattet af de tilsynsregler, der gælder for den virksomhedstype, som de udgør indtil da, f.eks. en godkendelsespligtig virksomhed.

Mellemstore fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen, bortset fra fyringsanlæg på husdyrbrug, er omfattet af kategori 2 med en tilsynsfrekvens for basistilsyn på mindst hvert 6. år. Hvis to eller flere fyringsanlæg omfattet af kategori 2 er drifts- og lokaliseringsmæssigt samlet, skal de miljørisikovurderes samlet og tildeles en samlet tilsynsfrekvens (§ 4, stk. 3, og § 5, stk. 4).

Mellemstore fyringsanlæg, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med et husdyrbrug, er omfattet af samme kategori og minimumstilsynsfrekvens som husdyrbruget. Husdyrbruget og de fyringsanlæg, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed, skal miljørisikovurderes samlet og tildeles en samlet tilsynsfrekvens (§ 4, stk.4, og § 5, stk. 5).

Mellemstore fyringsanlæg, som er omfattet af de særlige regler for listevirksomheder, er omfattet af kategori 1 med en tilsynsfrekvens for basistilsyn på mindst hvert 3. år. Listevirksomheden og de fyringsanlæg, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed, skal miljørisikovurderes samlet og tildeles en samlet tilsynsfrekvens (§ 4, stk. 4, og § 5, stk. 5).

Et fjernvarmeværk har to fyringsanlæg på hver 6 MW.  De to fyringsanlæg bliver omfattet af tilsynsreglerne for mellemstore fyringsanlæg fra den 1. januar 2025. 

Fra den 1. januar 2025 tilhører fyringsanlæggene virksomhedstype 8 c i bilag 2 til miljøtilsynsbekendtgørelsen og er omfattet af kategori 2 med en minimumstilsynsfrekvens på hvert 6. år. De to fyringsanlæg skal miljøvurderes samlet og tildeles en samlet tilsynsfrekvens, hvis de er drifts- og lokaliseringsmæssigt samlet.

Frem til den 1. januar 2025 tilhører fyringsanlæggene virksomhedstype 5 a i bilag 2 til miljøtilsynsbekendtgørelsen og er omfattet af kategori 1 b med en minimumstilsynsfrekvens på hvert 3. år.

Et fjernvarmeværk har to bestående fyringsanlæg på hhv. 4 MW og 6 MW.

Fra den 1. januar 2030 tilhører fyringsanlæggene virksomhedstype 8 c i bilag 2 til miljøtilsynsbekendtgørelsen og er omfattet af kategori 2 med en minimumstilsynsfrekvens på hvert 6. år. De to fyringsanlæg skal miljøvurderes samlet og tildeles en samlet tilsynsfrekvens, hvis de er drifts- og lokaliseringsmæssigt samlet.

Frem til den 1. januar 2030 tilhører fyringsanlæggene virksomhedstype 5 a i bilag 2 til miljøtilsynsbekendtgørelsen og er omfattet af kategori 1 b med en minimumstilsynsfrekvens på hvert 3. år.

En listevirksomhed på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen har et bestående fyringsanlæg på 2 MW. Fyringsanlægget er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med virksomheden.

Fra den 1. januar 2030 tilhører fyringsanlægget virksomhedstype 5 b i bilag 2 til miljøtilsynsbekendtgørelsen og er omfattet af kategori 1b med en minimumstilsynsfrekvens på hvert 3. år. Fyringsanlægget skal miljøvurderes sammen med listevirksomheden og tildeles samme tilsynsfrekvens, som denne.

Frem til den 1. januar 2030 tilhører virksomheden, inkl. fyringsanlægget, virksomhedstype 5 a i bilag 2 til miljøtilsynsbekendtgørelsen og er omfattet af kategori 1b med en minimumstilsynsfrekvens på hvert 3. år.

Et gartneri har et bestående naturgasfyret fyringsanlæg på 3 MW.

Fra den 1. januar 2030 tilhører fyringsanlægget virksomhedstype 8 c i bilag 2 til miljøtilsynsbekendtgørelsen og er omfattet af kategori 2 med en minimumstilsynsfrekvens på hvert 6. år.

Frem til den 1. januar 2030 er fyringsanlægget ikke omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens regler, da fyringsanlægget ikke i sig selv er godkendelsespligtig, og da hverken gartneriet eller fyringsanlægget er på bilag 1 til miljøgodkendelsesbekendtgørelsen.