17.2. Tilsyn med overholdelse af tidsfrister for anmeldelse af bestående fyringsanlæg

I dette afsnit henvises til paragraffer i bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg

Bestående fyringsanlæg > 5 MW har pligt til at anmelde sig senest den 1. september 2023, mens bestående fyringsanlæg ≤ 5 MW har pligt til at anmelde sig senest den 1. september 2028.

Kommunen har pligt til senest den 1. oktober 2023 og 1. oktober 2028 at påse, at bestående fyringsanlæg, som er omfattet af anmeldeordningen har anmeldt sig (§ 96).

Forpligtigelsen omfatter bestående fyringsanlæg, som kommunen allerede har kendskab til via sin rolle som miljømyndighed og som myndighed for byggesager.

Forpligtigelsen omfatter ikke bestående fyringsanlæg, som er omfattet af de særlige regler om listevirksomhed.