17.1. Tilsynsmyndigheder for de to reguleringsformer

I dette afsnit henvises til paragraffer i bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg

Kommunen er tilsynsmyndighed for de fyringsanlæg, som er omfattet af bekendtgørelsens anmeldeordning (§ 95, stk. 1).

Kommunen behandler anmeldelser af disse fyringsanlæg og træffer afgørelse om evt. skærpede og supplerende krav og meddeler evt. dispensationer. Desuden fører kommunen tilsyn med, at fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen overholder bekendtgørelsens direkte bindende krav, og krav i eventuelle dispensationer og afgørelser om skærpede og supplerende krav (§ 95, stk. 1).

For fyringsanlæg omfattet af de særlige regler for listevirksomheder er myndighedskompetencen delt mellem kommunen og Miljøstyrelsen (§ 95, stk. 1 og 2).

Kommunen er tilsynsmyndighed for fyringsanlæg på virksomheder, hvor kommunen er godkendelsesmyndighed, mens Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for fyringsanlæg på virksomheder, hvor Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.

Kommunen og Miljøstyrelsen behandler ansøgninger om miljøgodkendelse fra deres respektive fyringsanlæg og fører tilsyn med, at disse fyringsanlæg overholder bekendtgørelsens direkte bindende krav, og evt. vilkår, der dispenserer, skærper eller supplerer bekendtgørelsens krav.