17. Tilsyn og brugerbetaling

Reglerne om tilsyn med og brugerbetaling for mellemstore fyringsanlæg er fordelt på tre bekendtgørelser, nemlig bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg, miljøtilsynsbekendtgørelsen og brugerbetalingsbekendtgørelsen.

17.1 Tilsynsmyndigheder for de to reguleringsformer

17.2 Tilsyn med overholdelse af tidsfrister for anmeldelse af bestående fyringsanlæg

17.3 Regelmæssige miljøtilsyn

17.4 Opstartstilsyn

17.5 Brugerbetaling