16.4. Nyttevarmeproduktion

Nyttevarmeproduktionen indgår i kriteriet for evt. midlertidig dispensation fra emissionsgrænseværdier for støv, SO2 og NOx, og skal udregnes som et rullende gennemsnit over fem år.

Med begrebet nyttevarmeproduktion tages højde for, at en del af varmeproduktionen kan blive anvendt i interne processer i selve fyringsanlægget, og derfor ikke kan anvendes af slutbrugeren, som enten kan være virksomheden selv eller brugere uden for virksomheden (boliger, skoler, hospitaler m.v.).

Nyttevarmeproduktion kan anvendes til:

  •   Fjernvarme til det offentlige fjernvarmenet.
  •   Opvarmnings- eller procesformål internt på virksomheden.
  •   Elproduktion.

Med offentlig fjernvarme menes distribution af termisk energi i form af damp eller varmt vand fra et centralt produktionssted gennem et net til et større antal bygninger eller anlæg udenfor virksomhedens matrikel. Dvs. der er ikke tale om varme, som anvendes til opvarmnings- eller procesformål internt på virksomheden.

Forholdet mellem nyttevarmeproduktionen leveret til det offentlige fjernvarmenet og den samlede nyttevarmeproduktion anvendes ved vurdering af, om fyringsanlægget opfylder kravet om, at 50 % af nyttevarmeproduktionen leveres til det offentlige fjernvarmenet. Fjernvarmeværker vil typisk levere hele nyttevarmeproduktionen til det offentlige fjernvarmenet.