16. Dispensationer

Bekendtgørelsens emissionsgrænseværdier og iltkrav er som udgangspunkt gældende, men tilsyns- og godkendelsesmyndigheden kan i særlige tilfælde dispensere fra disse krav. Mulighederne for dispensation fra støjgrænser er beskrevet under afsnittet støj.

16.1 Dispensation fra emissionsgrænseværdien for støv

16.2 Dispensation fra emissionsgrænseværdien for SO2

16.3 Dispensation fra emissionsgrænseværdien for NOx

16.4 Nyttevarmeproduktion

16.5 Ansøgning om og meddelelse af dispensation fra emissionsgrænseværdier for støv, SO2 og NOx

16.6 Dispensation fra iltkrav