15.2. Skærpede og supplerende krav til fyringsanlæg omfattet af de særlige regler om listevirksomheder

Godkendelses- og tilsynsmyndigheden kan skærpe bekendtgørelsens emissionsgrænseværdier for at opfylde krav om bedste tilgængelige teknik (BAT) (§ 81, nr. 2, § 82, stk. 2, nr. 3, § 83, stk. 2, nr. 3, og § 86, nr. 2).

Godkendelses- og tilsynsmyndigheden kan også skærpe bekendtgørelsens krav om indretning og drift, hvis der lokalt er følsomme områder, der skal beskyttes særligt, f.eks. en særlig sårbar recipient (natur, jord, grundvand eller overfladevand) (§ 81, nr. 3, § 82, stk. 2, nr. 4, § 83, stk. 2, nr. 4, og § 86, nr. 3).

Godkendelses- og tilsynsmyndigheden kan supplerede bekendtgørelsens krav om indretning og drift, hvis fyringsanlægget giver anledning til væsentlig forurening, der ikke er reguleret heraf (§ 81, nr. 3, § 82, stk. 2, nr. 4, § 83, stk. 2, nr. 4, og § 86, nr. 3).

Afgørelse om skærpede og supplerende krav meddeles efter

miljøbeskyttelseslovens § 33, hvis der er tale om nye fyringsanlæg, og

miljøbeskyttelseslovens § 41, hvis der er tale om bestående fyringsanlæg.