14.1. B-værdier

Bekendtgørelsens regler om B-værdier er direkte bindende for fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen, og gælder for den samlede immission af luftforurenende stoffer fra alle virksomhedens fyringsanlæg (§ 2, 1, nr. 4).

Bekendtgørelsens regler om B-værdier gælder ikke for fyringsanlæg omfattet af de særlige regler for listevirksomhed (§ 2, stk. 3). Disse anlæg er omfattet af vilkår om B-værdier/skorstenshøjder i virksomhedens miljøgodkendelse.

Bekendtgørelsens B-værdier er de B-værdier i Miljøstyrelsens vejledning nr. 20 2016 om B-værdier, som vurderes at være relevante for fyringsanlæg.

Skorstene i tilknytning til fyringsanlæg på ikke-godkendelsespligtige virksomheder, skal dimensioneres, så virksomhedens samlede bidrag til luftimmissioner overholder bekendtgørelsens B-værdier (§ 37, stk. 3).

Som hovedregel skal bestående fyringsanlæg > 5 MW overholde bekendtgørelsens B-værdier fra 1. januar 2025, mens bestående fyringsanlæg ≤ 5 MW skal overholde B-værdierne fra den 1. januar 2030 (§ 39, stk. 1 og 2).

Hvis en virksomhed, hvor hovedaktivitet er listepunkt G 201, har både bestående fyringsanlæg > 5 MW og bestående fyringsanlæg ≤ 5 MW, vil de bestående fyringsanlæg > 5 MW i overgangsperioden den 1. januar 2025- 1. januar 2030 ikke være reguleret af bekendtgørelsens B-værdier, selvom de bliver omfattet af bekendtgørelsens øvrige miljøkrav fra den 1. januar 2025 (§ 39, stk. 3).

Hvis der etableres nye fyringsanlæg i forbindelse med bestående fyringsanlæg, så blive både de nye og de bestående fyringsanlæg reguleret af bekendtgørelsens B-værdier fra idriftsættelse af det nye fyringsanlæg (§ 39, stk. 4).

Nye fyringsanlæg er omfattet af bekendtgørelsens krav om B-værdier fra idriftsættelsen.