14. B-værdier

Bekendtgørelsen fastsætter krav til luftimmissionen (B-værdier) for mellemstore fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen.

14.1 B-værdier

Bekendtgørelsens regler om B-værdier er direkte bindende for fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen, og gælder for den samlede immission af luftforurenende stoffer fra alle virksomhedens fyringsanlæg (§ 2, 1, nr. 4).

Bekendtgørelsens regler om B-værdier gælder ikke for fyringsanlæg omfattet af de særlige regler for listevirksomhed (§ 2, stk. 3). Disse anlæg er omfattet af vilkår om B-værdier/skorstenshøjder i virksomhedens miljøgodkendelse.

Bekendtgørelsens B-værdier er de B-værdier i Miljøstyrelsens vejledning nr. 20 2016 om B-værdier, som vurderes at være relevante for fyringsanlæg.

Skorstene i tilknytning til fyringsanlæg på ikke-godkendelsespligtige virksomheder, skal dimensioneres, så virksomhedens samlede bidrag til luftimmissioner overholder bekendtgørelsens B-værdier (§ 37, stk. 3).

Som hovedregel skal bestående fyringsanlæg > 5 MW overholde bekendtgørelsens B-værdier fra 1. januar 2025, mens bestående fyringsanlæg ≤ 5 MW skal overholde B-værdierne fra den 1. januar 2030 (§ 39, stk. 1 og 2).

Hvis en virksomhed, hvor hovedaktivitet er listepunkt G 201, har både bestående fyringsanlæg > 5 MW og bestående fyringsanlæg ≤ 5 MW, vil de bestående fyringsanlæg > 5 MW i overgangsperioden den 1. januar 2025- 1. januar 2030 ikke være reguleret af bekendtgørelsens B-værdier, selvom de bliver omfattet af bekendtgørelsens øvrige miljøkrav fra den 1. januar 2025 (§ 39, stk. 3).

Hvis der etableres nye fyringsanlæg i forbindelse med bestående fyringsanlæg, så blive både de nye og de bestående fyringsanlæg reguleret af bekendtgørelsens B-værdier fra idriftsættelse af det nye fyringsanlæg (§ 39, stk. 4).

Nye fyringsanlæg er omfattet af bekendtgørelsens krav om B-værdier fra idriftsættelsen.

Et fjernvarmeværk har to bestående fyringsanlæg på hhv. 2 MW og 7 MW, der oprindeligt er godkendt som en G201-hovedaktivitet. Fyringsanlæggene er omfattet af anmeldeordningen.

->1. januar 2030:
Godkendelsens vilkår om skorstenshøjder regulerer de samlede luftimmissioner fra de to bestående fyringsanlæg.

1. januar 2030 ->:
Bekendtgørelsens B-værdier regulerer de samlede luftimmissioner fra fjernvarmeværket.

Hvis fjernvarmeværket sætter et nyt fyringsanlæg i drift den 1. juni 2020, så vil luftimmissioner fra fjernvarmeværkets fyringsanlæg fra denne dato være reguleret som følger:

1. juni 2020 ->:
Bekendtgørelsens B-værdier regulerer de samlede luftimmissioner fra det nye og de bestående fyringsanlæg.

Bekendtgørelsens emissionsgrænseværdier, krav til egenkontrol og krav til indretning og drift gælder fra 1. januar 2025 for det bestående fyringsanlæg på 7 MW, fra 1. januar 2030 for det bestående fyringsanlæg på 2 MW, og fra den 1. juni 2020 for det nye fyringsanlæg.