13.3. Regulering af støj fra nye og bestående fyringsanlæg

Som hovedregel skal bestående fyringsanlæg > 5 MW omfattet af anmeldeordningen overholde bekendtgørelsens støjgrænser fra 1. januar 2025, mens bestående fyringsanlæg ≤ 5 MW omfattet af anmeldeordningen skal overholde støjgrænserne fra den 1. januar 2030 (§ 38, stk. 1 og 2). Se eksempel 13.1-13.4.

Hvis en virksomhed, hvor hovedaktiviteten er listepunkt G 201, har både bestående fyringsanlæg > 5 MW og bestående fyringsanlæg ≤ 5 MW, vil de bestående fyringsanlæg > 5 MW i overgangsperioden den 1. januar 2025- 1. januar 2030 ikke være reguleret af bekendtgørelsens støjgrænser, selvom de bliver omfattet af bekendtgørelsens øvrige miljøkrav fra den 1. januar 2025 (§ 38, stk. 3). Se eksempel 13.5.

Nye fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen skal overholde bekendtgørelsens støjgrænser fra idriftsættelsen (§ 36, stk. 1). Se eksempel 13.1-13.5.

Tilsynsmyndigheden kan dog skærpe støjgrænserne for det nye fyringsanlæg, hvis etableringen af de nye anlæg betyder, at alle virksomhedens fyringsanlæg ikke kan overholde støjvilkårene i virksomhedens godkendelse (§ 38, stk. 4 og 5).