13.3. Regulering af støj fra nye og bestående fyringsanlæg

Som hovedregel skal bestående fyringsanlæg > 5 MW omfattet af anmeldeordningen overholde bekendtgørelsens støjgrænser fra 1. januar 2025, mens bestående fyringsanlæg ≤ 5 MW omfattet af anmeldeordningen skal overholde støjgrænserne fra den 1. januar 2030 (§ 38, stk. 1 og 2). Se eksempel 13.1-13.4.

Hvis en virksomhed, hvor hovedaktiviteten er listepunkt G 201, har både bestående fyringsanlæg > 5 MW og bestående fyringsanlæg ≤ 5 MW, vil de bestående fyringsanlæg > 5 MW i overgangsperioden den 1. januar 2025- 1. januar 2030 ikke være reguleret af bekendtgørelsens støjgrænser, selvom de bliver omfattet af bekendtgørelsens øvrige miljøkrav fra den 1. januar 2025 (§ 38, stk. 3). Se eksempel 13.5.

Nye fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen skal overholde bekendtgørelsens støjgrænser fra idriftsættelsen (§ 36, stk. 1). Se eksempel 13.1-13.5.

Tilsynsmyndigheden kan dog skærpe støjgrænserne for det nye fyringsanlæg, hvis etableringen af de nye anlæg betyder, at alle virksomhedens fyringsanlæg ikke kan overholde støjvilkårene i virksomhedens godkendelse (§ 38, stk. 4 og 5).

Et gartneri har et bestående naturgasfyret fyringsanlæg på 2 MW. Hverken fyringsanlægget eller gartneriet er godkendelsespligtigt. Fyringsanlægget er omfattet af anmeldeordningen.

->1. januar 2030:
Et eventuelt § 42 påbud om støjgrænser regulerer støjen fra det bestående fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

1. januar 2030 ->:
Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer den samlede støj fra gartneriets bestående fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

Hvis gartneriet sætter et nyt fyringsanlæg i drift den 1. juni 2020, så vil støj fra gartneriets fyringsanlæg fra denne dato være reguleret som følger:

1. juni 2020 – 1. januar 2030:
Et eventuelt § 42 påbud om støjgrænser regulerer støjen fra det bestående fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer støjen fra gartneriet nye fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter, medmindre tilsynsmyndigheden fastsætter skærpede støjgrænser for det nye fyringsanlæg, jf. § 38, stk. 5.

1. januar 2030 ->
Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer den samlede støj fra gartneriets bestående og det nye fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

Et fjernvarmeværk består af et bestående fyringsanlæg på 3 MW, der oprindeligt er godkendt som en G202-hovedaktivitet. Fyringsanlægget er omfattet af anmeldeordningen.

->1. januar 2030:
Godkendelsens støjvilkår regulerer støjen fra det bestående fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

1. januar 2030 ->:
Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer den samlede støj fra fjernvarmeværket, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

Hvis fjernvarmeværket sætter et nyt fyringsanlæg i drift den 1. juni 2020, så vil støj fra fjernvarmeværkets fyringsanlæg fra denne dato være reguleret som følger:

1. juni 2020 – 1. januar 2030:
Godkendelsens støjvilkår regulerer støjen fra det bestående fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer støjen fra det nye fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter, medmindre tilsynsmyndigheden fastsætter skærpede støjgrænser for det nye fyringsanlæg, jf. § 38, stk. 5.

1. januar 2030 ->
Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer den samlede støj fra fjernvarmeværkets fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede aktiviteter.

Et fjernvarmeværk består af to bestående fyringsanlæg på hhv. 6 MW og 7 MW, der oprindeligt er godkendt som en G201-hovedaktivitet. Fyringsanlæggene er omfattet af anmeldeordningen.

->1. januar 2025:
Godkendelsens støjvilkår regulerer støjen fra de to bestående fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

1. januar 2025 ->:
Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer den samlede støj fra fjernvarmeværket, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

Hvis fjernvarmeværket sætter et nyt fyringsanlæg i drift den 1. juni 2020, så vil støj fra fjernvarmeværkets fyringsanlæg fra denne dato være reguleret som følger:

1. juni 2020 – 1. januar 2025:
Godkendelsens støjvilkår regulerer støjen fra de to bestående fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer støjen fra det nye fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter, medmindre tilsynsmyndigheden fastsætter skærpede støjgrænser for det nye fyringsanlæg, jf. § 38, stk. 4.

1. januar 2025 ->
Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer den samlede støj fra fjernvarmeværkets fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede aktiviteter.

Et fjernvarmeværk består af to bestående fyringsanlæg på hhv. 2 MW og 4 MW, der oprindeligt er godkendt som en G201-hovedaktivitet. Fyringsanlæggene er omfattet af anmeldeordningen.

->1. januar 2030:
Godkendelsens støjvilkår regulerer støjen fra de to bestående fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

1. januar 2030 ->:
Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer den samlede støj fra fjernvarmeværket, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

Hvis fjernvarmeværket sætter et nyt fyringsanlæg i drift den 1. juni 2020, så vil støj fra fjernvarmeværkets fyringsanlæg fra denne dato være reguleret som følger:

1. juni 2020 – 1. januar 2030:
Godkendelsens støjvilkår regulerer støjen fra de to bestående fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer støjen fra det nye fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter, medmindre tilsynsmyndigheden fastsætter skærpede støjgrænser for det nye fyringsanlæg, jf. § 38, stk. 5.

1. januar 2030 ->
Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer den samlede støj fra fjernvarmeværkets fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede aktiviteter.

Et fjernvarmeværk har to bestående fyringsanlæg på hhv. 2 MW og 7 MW, der oprindeligt er godkendt som en G201-hovedaktivitet. Fyringsanlæggene er omfattet af anmeldeordningen.

->1. januar 2030:
Godkendelsens støjvilkår regulerer støjen fra de to bestående fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

1. januar 2030 ->
Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer den samlede støj fra fjernvarmeværket, inkl. hertil knyttede aktiviteter.

Hvis fjernvarmeværket sætter et nyt fyringsanlæg i drift den 1. juni 2020, så vil støj fra fjernvarmeværkets fyringsanlæg fra denne dato være reguleret som følger:

1. juni 2020 – 1. januar 2030:
Godkendelsens støjvilkår regulerer støjen fra de to bestående fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter.

Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer støjen fra det nye fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede støjende aktiviteter, medmindre tilsynsmyndigheden fastsætter skærpede støjgrænser for det nye fyringsanlæg, jf. § 38, stk. 5.

1. januar 2030 ->
Bekendtgørelsens støjgrænser regulerer den samlede støj fra fjernvarmeværkets fyringsanlæg, inkl. hertil knyttede aktiviteter.

Bemærk, at bekendtgørelsens emissionsgrænseværdier, krav til egenkontrol og krav til indretning og drift gælder fra 1. januar 2025 for det bestående fyringsanlæg på 7 MW, fra 1. januar 2030 for det bestående fyringsanlæg på 2 MW, og fra den 1. juni 2020 for det nye fyringsanlæg.