11.3. Nye spidslastanlæg – Emissionsgrænseværdier og egenkontrol

Nye spidslastanlæg skal uanset den årlige driftstid overholde og udføre egenkontrol med relevante emissionsgrænseværdier i bekendtgørelsens bilag 2.

Nye spidslastanlæg, der er i drift i under 500 timer som et rullende gennemsnit over fem, skal ikke måle NOx kontinuerligt (§ 29, stk. 2). Disse fyringsanlæg er også undtaget krav om kontinuerlig NOx-måling i NOx-afgiftsloven.