11.1. Spidslastanlæg

Spidslastanlæg er omfattet af bekendtgørelsen, og dermed også af anmeldelsesordningen eller de særlige regler om listevirksomheder.

Bekendtgørelsen defineret spidslastanlæg som fyringsanlæg, som ved udsving i fjernvarme- eller elforbruget kan supplere leveringen af fjernvarme eller el fra den normale forsyning, og som hurtigt kan startes og stoppes (§ 4, nr. 23).

Spidslastanlæg er varmeproducerende anlæg, som hurtigt kan startes og supplere leveringen af fjernvarme fra de normale forsyningskilder, som primært er kraftvarmeværker, affaldsforbrændingsanlæg og lokale fjernvarmeværker. Driften er typisk i kolde perioder, hvor den normale varmeforsyning ikke er tilstrækkelig.

Spidslastanlæg er også el-producerende anlæg, der står til rådighed med reservekapacitet for elproduktion, som hurtigt kan startes og stoppes for at udligne svingninger i det landsdækkende el-forbrug. Det er typisk mindre decentrale anlæg.

Et fyringsanlæg, der anvendes i både nød- og spidslastsituationer, betragtes som et spidslastanlæg, og skal reguleres som et sådant.