10.2. Opgørelse af årlige driftstimer for nødanlæg

Det årlige antal driftstimer opgjort som et løbende gennemsnit over tre eller fem år er bestemmende for, om et nødanlæg er undtaget bekendtgørelsens emissionsgrænseværdier.

For nye nødanlæg vil der gå tre år, før anlægget første gang kan beregne et gennemsnit over tre år. Herefter kan gennemsnittet beregnes hvert år.

Gennemsnittet kan beregnes på basis af driftstimer i et kalenderår eller en anden 12 måneders periode, f.eks. oktober-september (begge inkl.). Der kan dog ikke skiftes mellem brug af kalenderår og anden 12 måneders periode, ligesom der heller ikke kan skiftes mellem forskellige 12 måneders perioder.

Hvis en virksomhed har to eller flere nye nødanlæg, der deler eller kunne dele en fælles skorsten, så betragtes det som ét nødanlæg.

For sådanne anlæg gælder de 500 timer for det samlede anlæg. Det samlede anlæg er i drift, hvis mindst ét særskilt nødanlæg er i drift, og driftstiden herfor indgår i opgørelsen af det samlede nødanlægs årlige antal driftstimer, dog således at hvis to eller flere særskilte nødanlæg er i drift i den samme klokketime, så tæller det kun som én time i opgørelse over antal driftstimer.

For bestående nødanlæg vil der gå fem år, før anlægget første gang kan beregne et gennemsnit over fem år. Herefter kan gennemsnittet beregnes hvert år. Gennemsnittet beregnes på basis af driftstimer i kalenderåret.

For bestående nødanlæg opgøres det årlige antal driftstimer kun pr. særskilt nødanlæg.

En virksomhed etablerer et nyt nødanlæg den 1. januar 2020. Det første gennemsnit af årlige driftstimer kan beregnes for årene 2020, 2021 og 2022. Det næste gennemsnit beregnes for 2021, 2022 og 2023, og så fremdeles.

En virksomhed har tre nye nødanlæg (anlæg I, II og III), der deler eller kunne dele en fælles skorsten.

I juli måned er nødanlæggene i drift i følgende tidsrum:

Anlæg I: 3. juli kl. 10.00-11.00
Anlæg II: 3. juli kl. 10.00-11.00
Anlæg III: 5. juli kl. 14.00-15.00

Tidsrummet kl. 10.00-11.00 tæller som én time og tidsrummet kl. 14.00-15.00 som én time. I juli måned har det samlede anlæg været i drift i 2 timer i alt.

En virksomhed har et bestående nødanlæg, som bliver omfattet af bekendtgørelsen fra den 1. januar 2025. Det første gennemsnit af årlige driftstimer kan beregnes for årene 2025, 2026, 2027, 2028 og 2029. Det næste gennemsnit beregnes for årene 2026, 2027, 2028 og 2029 og 2030, og så fremdeles.

En virksomhed har to bestående nødanlæg (anlæg I og II), der deler en fælles skorsten.

I juli måned er nødanlæggene i drift i følgende tidsrum:

Anlæg I: 3. juli kl. 10.00-11.00
Anlæg II: 3. juli kl. 10.00-11.00 og 5. juli kl. 14.00-15.00

I juli har nødanlæg I været i drift i alt i 1 time, og nødanlæg II i alt i 2 timer.