10.1. Nødanlæg

Nødanlæg er omfattet af bekendtgørelsen, og dermed også af anmeldelsesordningen eller de særlige regler om listevirksomheder.

Bekendtgørelsen definerer nødanlæg, som fyringsanlæg, der holdes i beredskab og kun sættes i drift, hvis det normalt benyttede anlæg havarerer, eller ved udfald på transmissionsnettet (§ 4, nr. 20).

Nødanlæg er fyringsanlæg, der udelukkende anvendes ved nedbrud af den normale interne eller eksterne forsyning, eller ved udfald af transmissionsnettet. På virksomheder med intern forsyning vil nødanlægget sædvanligvis benytte et andet brændsel end det normale anlæg, for at begge anlæg ikke skal blive sat ud af drift ved et forsyningssvigt.

Nødanlæg findes, hvor det er vigtigt at kunne fortsætte vitale funktioner i tilfælde af nedbrud, f.eks. på hospitaler, datacentre og visse virksomheder, hvor det er vigtigt at kunne lukke en produktion sikkert ned i tilfælde af nedbrud på elforsyningen.

Et fyringsanlæg, der anvendes i både nød- og spidslastsituationer, betragtes som et spidslastanlæg, og skal reguleres som et sådant.

Et nyt nødanlæg betragtes som værende i drift fra det tidspunkt, hvor nødanlægget skal kunne fungere som et nødanlæg, dvs. kunne sættes i drift i tilfælde af en nødsituation.