10. Nødanlæg

Nye og bestående fyringsanlæg, der anvendes som nødanlæg, er omfattet af bekendtgørelsens regler. For nødanlæg med begrænset driftstid gælder der særlige regler om emissionsgrænseværdier og egenkontrol.

10.1. Nødanlæg

10.2. Opgørelse af årlige driftstimer for nødanlæg

10.3. Nye nødanlæg - Emissionsgrænseværdier og egenkontrol

10.4. Bestående nødanlæg - Emissionsgrænseværdier og egenkontrol