1.3. Fyringsanlæg undtaget fra bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens indeholder en udtømmende liste over specifikke fyringsanlæg, som er undtaget fra bekendtgørelsen. (§ 3). Nedenfor er udvalgte anlægstyper på listen beskrevet nærmere.