1.1. Fyringsanlæg omfattet af bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen omfatter fyringsanlæg, der har en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end 50 MW uanset brændselstype (mellemstore fyringsanlæg). Det kan være en særskilt motor, gasturbine eller kedel. (§ 1, stk. 1, nr.1).

Som hovedregel gælder bekendtgørelsens regler for den enkelte motor, gasturbine og kedel. Undtagelsen herfor er de nye fyringsanlæg, som er omfattet af skorstensreglen. (§ 1, stk. 1, nr. 2).

Både stationære og flytbare fyringsanlæg er omfattet af bekendtgørelsen. Flytbare fyringsanlæg er anlæg, der står midlertidigt på en lokalitet og herefter flyttes midlertidigt til en anden lokalitet.

Nye mellemstore fyringsanlæg, dvs. anlæg der sættes i drift den 20. december 2018 eller herefter, er omfattet af bekendtgørelsen fra datoen for idriftsættelse.

For bestående mellemstore fyringsanlæg, dvs. anlæg der er sat i drift inden den 20. december 2028, sker en trinvis indfasning i bekendtgørelsen. Fyringsanlæg på > 5 MW og < 50 MW bliver omfattet fra 1. januar 2025, og fyringsanlæg på ≥ 1 MW og ≤ 5MW bliver omfattet fra den 1. januar 2030.