Vejledende udtalelser om mellemstore fyringsanlæg

Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg regulerer fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig 1 MW og mindre end 50 MW (mellemstore fyringsanlæg).

Herudover har miljøtilsynsbekendtgørelsen, brugerbetalingsbekendtgørelsen og godkendelsesbekendtgørelsen bestemmelser om mellemstore fyringsanlæg.

De vejledende udtalelser er tænkt som hjælp til at forstå udvalgte bestemmelser i bekendtgørelserne. Der er ikke tale om en systematisk gennemgang af alle bestemmelserne.

Udtalelserne vil afhængig af behov blive suppleret og opdateret.

I teksten henvises i parentes til de bestemmelser i bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg, som udtalelsen omhandler, f.eks. (§ 2, stk. 1), medmindre andet er anført.

Bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg kan ses her på retsinformation.