Øvrige fyringsanlæg

Øvrige fyringsanlæg, d.v.s. fyringsanlæg som ikke er omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg, skal overholde krav i en eller flere danske bekendtgørelser eller have grænseværdier baseret på BAT.

Øvrige fyringsanlæg dækker over følgende to kategorier af fyringsanlæg:

• Fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mindre end 50 MW
• Fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover, som ikke er omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg

Fyringsanlæg mindre end 50 MW

Fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termiskeffekt på 1-50 MW er omfattet af standardvilkår for listepunkt G201.
Fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 1-5 MW, som anvender biogas, biomasseaffald eller forgasningsgas fra forgasningsanlæg, der anvender biomasseaffald, er omfattet af standardvilkår for listepunkt G202.

Læs standardvilkår for listepunkt G201 og G202

Gasmotorbekendtgørelsen fastsætter grænseværdier og egenkontrolvilkår for motorer og turbiner med en nominel indfyret termisk effekt på 120 kW – 50 MW.

Bekendtgørelsen om trævareproducerende virksomheder fastsætter grænseværdier og egenkontrolvilkår for fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 120 kW-50 MW på trævareproducerende virksomheder, der anvender træaffald fra egen produktion som brændsel i egne fyringsanlæg.

For fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret effekt mindre end 50 MW, som er placeret på en virksomhed omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal emissionsgrænseværdier fastsættes på baggrund af en vurdering af, hvad der er muligt at opnå ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik (BAT). Vurderingen kan tage udgangspunkt i emissionsgrænseværdierne i standardvilkår for listepunkt G201.

Oversigt over relevant lovgivning

Fyringsanlæg på 50 MW eller derover

Fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover er omfattet af listepunkt 1.1 i godkendelsesbekendtgørelsen. Når godkendelsesmyndigheden skal vurdere om en virksomhed er omfattet af listepunkt 1.1 summeres kapaciteten af alle virksomhedens fyringsanlæg, uanset størrelse, anlægstype og brændselstype.

Der kan være fyringsanlæg, som er omfattet af listepunkt 1.1, men som ikke er omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg. Det skyldes, at definitionen af listepunkt 1.1 er bredere end ”store fyringsanlæg” i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg.

Se eksempler på sammenlægning i forhold til listepunkt 1.1 og store fyr-bekendtgørelsen

For fyringsanlæg, som er omfattet af listepunkt 1.1, men ikke er omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg, skal emissionsgrænseværdier fastsættes på baggrund af en vurdering af, hvad der er muligt at opnå ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik (BAT). Vurderingen kan tage udgangspunkt i emissionsgrænseværdierne i standardvilkår for listepunkt G201.

Oversigt over relevant lovgivning