Affaldsforbrændingsanlæg

Alle anlæg, der forbrænder eller medforbrænder affald, skal overholde EU-krav til bl.a. udledningen af en række luftforurenende stoffer.

affaldsforbrænding 1170-400

Alle anlæg, der forbrænder eller medforbrænder affald, skal overholde kravene i direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet). Kravene omfatter bl.a. emissionsgrænseværdier, egenkontrol, minimumskrav til røggassens opholdstid og EBK-temperaturen og krav til indretning og drift. Direktivets krav er gennemført i den danske affaldsforbrændingsbekendtgørelse.

Affaldsforbrændingssektoren er omfattet af Waste Incineration BREFen, som p.t. er under revision. Miljøstyrelsen har nedsat et partnerskab, som skal sikre en platform for dels rådgivning og dels koordinering af bidrag til revisionen af BREFen.

Læs mere om partnerskabet for affaldsforbrænding

Oversigt over relevant lovgivning.