Sådan regulerer vi virksomheders luftforurening

Virksomheder med væsentlig luftforurening reguleres via miljøgodkendelser eller påbud.

Billedet viser et luftbillede af et fabriksanlæg

Kommunerne er godkendelses- og tilsynsmyndighed for hovedparten af de godkendelsespligtige virksomheder. For de mest forurenende virksomheder er det Miljøstyrelsen der godkender og fører tilsyn.

Virksomhedens miljøgodkendelse opstiller grænseværdier for, hvor meget den enkelte virksomhed må forurene. Som udgangspunkt bestemmes grænseværdierne i godkendelsen ud fra Miljøstyrelsens bekendtgørelser, BAT referencedokumenter  samt luftvejledningen, lugtvejledningen, svejserøgsvejledningen og B-værdivejledningen.

Læs mere om miljøgodkendelser af forurenende virksomheder

Bekendtgørelser

Miljøstyrelsen har gennem årene udsendt en række bekendtgørelser, der regulerer luftforureningen fra bestemte typer af virksomheder og anlæg, herunder brancherelaterede bekendtgørelser.

Oversigt over alle bekendtgørelserne

Branchebilag

Miljøstyrelsen har udformet en bekendtgørelse med standardvilkår, som skal bruges i forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheder og anlæg indenfor en for en række brancher. Standardvilkårene omhandler bl.a. regulering af luft- og lugtforurening. 

Oversigt over, hvilke branchebilag, der er trådt i kraft