Informationer om affaldsforbrændingsanlæg og affalds-medforbrændingsanlæg

Miljøstyrelsen stiller visse miljøoplysninger til rådighed for offentligheden. Det gælder både for om forbrændingsanlæg med en kapacitet på større end eller lig 2 tons i timen og lister overfor forbrændingsanlæg med en kapacitet på mindre end 2 tons i timen til rådighed for offentligheden.

Miljøstyrelsen offentliggør hvert år følgende oplysninger om affaldsforbrændings- og medforbrændingsanlæg med en kapacitet på større end eller lig med 2 tons pr. time:

• Informationer om, hvordan anlægget fungerer og overvåges.
• Redegørelse for, hvordan forbrændings- og medforbrændingsprocessen drives.
• Hvor store emissionerne til luft og vand er i forhold til emissionsgrænseværdier.

Desuden offentliggør Miljøstyrelsen hvert år en liste over affaldsforbrændings- og medforbrændingsanlæg med en kapacitet på større end eller lig med 2 tons pr. time.

MILJØSTYRELSEN ER PT I FÆRD MED AT INDHENTE OPLYSNINGER FOR KALENDERÅRENE 2018 OG 2019 FOR ANLÆG ≥ 2 TONS PR TIME OG FOR KALENDERÅRENE 2017-2019 FOR ANLÆG < 2 TONS PR TIME. HJEMMESIDEN BLIVER OPPDATERET MED DISSE LISTER, SÅ SNART OPLYSNINGERNE ER INDHENTET.

Offentliggørelsen sker som følge af krav i direktivet om industrielle emissioner.