Partnerskab for renere skibsfart

For at leve op til de internationale forpligtelser om at forebygge forureningen fra skibe samarbejder Miljøstyrelsen med Danmarks Rederiforening.

partnerskaber skibe

Partnerskabet sætter langsigtede mål for renere skibsfart og lægger strategi for indsatsen for at reducere luftforurening fra skibe.

Her gøres en fælles indsats for at:

  • skabe mere opmærksomhed om vigtigheden af at mindske luftforureningen fra skibsfarten. Dette gør vi blandt andet ved at informere om IMO’s regler om mindre forurening fra skibe.
  • fremme udviklingen af ny teknologi, der giver bedre miljø.
  • styrke dialogen mellem projektets parter.

Derudover har deltagerne i partnerskabet aftalt at formidle de fælles tiltag.
Læs mere om partnerskabet for renere skibsfart på hjemmesiden Ecoinnovation.